Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Вступити до ВАКС

Членами Асоціації можуть бути кредитні спілки, які зареєстровані у відповідності з чинним законодавством України, внесені до Державного реєстру фінансових установ та є членами місцевих (обласних, Автономної Республіки Крим, міст Києва, Севастополя) асоціацій кредитних спілок (далі за текстом — Місцеві асоціації), додержуються Статуту Асоціації, її внутрішніх положень, своєчасно та в повному обсязі внесли вступний внесок та сплачують відповідно до Статуту членські внески, відповідають іншим умовам членства, що встановлені внутрішніми положеннями Асоціації.

У разі якщо в Асоціації наявний діючий договір про співпрацю з місцевою (обласною, Автономної республіки Крим, міст Києва, Севастополя) асоціацією кредитних спілок, членство в Асоціації може набувати кредитна спілка, яка є членом відповідної Місцевої асоціації. Вимоги до форми та змісту договору про співпрацю між Асоціацією та Місцевою асоціацією визначає Правління Асоціації. 

Кредитна спілка, яка бажає вступити до Асоціації, подає на розгляд Правління такі документи:

1) письмову заяву про вступ (прийняття) до Асоціації (Завантажити);

2) рішення компетентного органу управління кредитної спілки про вступ до Асоціації (подається у вигляді належним чином оформленого витягу або копії протоколу компетентного органу, який відповідно до статуту кредитної спілки має право на прийняття відповідного рішення);

3) копію статуту кредитної спілки (включаючи доповнення та зміни, що діють на момент подання заяви про вступ до Асоціації), засвідчену підписом керівника кредитної спілки, скріпленого її печаткою;

4) копію свідоцтва про державну реєстрацію;

5) копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи;

6) копію чинних ліцензій (ліцензії);

7) копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

8) звітні дані кредитної спілки за два останні звітні періоди, що передують даті подання заяви. Звітні дані мають бути складені відповідно до розпорядження Держфінпослуг № 177 від 25.12.2003 року та подаються в паперовій і електронній формі;

9) довідку про кредитну спілку в установленій формі (Завантажити);

10) документи, що підтверджують членство кредитної спілки в Місцевій асоціації кредитних спілок, у разі наявності такого членства (подаються у вигляді належним чином оформленого витягу або копії протоколу компетентного органу, який відповідно до статуту Місцевої асоціації має право на прийняття рішення про прийняття до Місцевої асоціації);

11) рекомендацію Місцевої асоціації щодо прийняття кредитної спілки в Асоціацію, у разі наявності членства в Місцевій асоціації, з якою в Асоціації укладено відповідний договір про співпрацю (подається у вигляді належним чином оформленого витягу або копії протоколу компетентного органу, який згідно із статутом Місцевої асоціації має право на прийняття рішення про прийняття до Місцевої асоціації). 

Рішення про зарахування в члени Асоціації ухвалює Правлінням Асоціації на підставі наданого пакету документів і подання Виконавчого директора Асоціації на черговому засіданні Правління Асоціації.

Розмір членських внесків у ВАКС (ухвалені на XХII Конференції ВАКС від 31.05.2019 року)

Розмір вступного внеску становить 100 грн. Вступний внесок кредитна спілка вносить протягом 25 днів з моменту ухвалення рішення щодо зарахування її до членів Асоціації.

Розмір обов'язкового членського внеску до ВАКС встановлюється відповідно наступної шкали:

при розмірі активів до 1 млн. грн. - 1500 грн. в квартал;

при розмірі активів від 1 до 4 млн. грн. - 3000  грн. в квартал;

при розмірі активів від 4 до 8 млн. грн. - 4500  грн. в квартал;

при розмірі активів від 8 до 12 млн. грн. - 6000 грн. в квартал;

при розмірі активів від 12 до 20 млн. грн. - 7500 грн. в квартал;

при розмірі активів від 20 млн. грн. - 9000 грн. в квартал.


Базою для розрахунку розміру членського внеску до ВАКС є розмір активів кредитної спілки станом на кінець останнього дня звітного періоду:

за попередній рік – для членського внеску за 1 квартал;

за перший квартал – для членського внеску за 2 квартал;

за перше півріччя – для членського внеску за 3 квартал;

за дев'ять місяців – для членського внеску за 4 квартал.


Повний текст Положення про членство у ВАКС — тут. 

Обов’язкові членські внески кредитні спілки сплачують Асоціації щоквартально — не пізніше 25 лютого, 25 травня, 25 серпня та 25 листопада відповідного року. 

Реквізити для сплати:

Всеукраїнська асоціація кредитних спілок, IBAN № UA95380805000000026001238181  у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, ЄДРПОУ 33349572

 

Призначення платежу: членський внесок до ВАКС за ___ квартал 20__ р. згідно з рішенням XХII Конференції ВАКС від 31.05.2019 (без ПДВ).

 

Сума до сплати: сума членського внеску за квартал відповідно до розміру активів крелитної спілки

 

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ВАКС ›››


    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net