Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Річний календар кредитної спілки

Що необхідно зробити Терміни Підстава
Внутрішні зміни
Оприлюднити на власній веб-сторінці кредитної спілки та опублікувати у періодичних або неперіодичних виданнях річну  фінансову звітність разом з аудиторським висновком  не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом Частина четверта статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та стаття 121.  Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
Держреєстратор
Подати державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи копії форми № 1 (баланс), форми № 2 (звіт про фінансові результати) з відміткою органів статистики (річна фінансова звітність) не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом Частина третя статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
Нацкомфінпослуг
Подати в Нацкомфінпослуг форму № 1 (баланс), форму № 2 (звіт про фінансові результати), форму № 3 (звіт про рух грошових коштів), форму № 4 (звіт про власний капітал), форму № 5 та примітки в довільній формі (річна фінансова звітність)  

не пізніше 28 лютого, наступним за звітним 

Пункт 2.1 розділу 2 «Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. за № 69/8668
Аудиторський висновок (звіт) подається разом з річною фінансовою звітністю, підтвердженою аудитором (аудиторською фірмою) та супровідний лист до аудиторського висновку не пізніше 01 червня року, наступного за звітним роком 
Пункт 2.1 розділу 2 «Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. за № 69/8668
Подати в Нацкомфінпослуг звітні дані за рік та відповідний квартал поточного року  не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, звітні дані за рік — не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним роком  Відповідно до вимог «Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. за № 69/8668.
У разі надання кредитною спілкою великого кредиту кредитна спілка зобов'язана подати до Нацкомфінпослуг нерегулярні звітні дані. Кредитні спілки подають нерегулярні звітні дані у електронній або паперовій формі згідно з додатком 9 до Порядку.  протягом 3 робочих днів після дати укладання кредитного договору, відповідно до якого надано великий кредит  Відповідно до вимог «Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 р. за № 69/8668.
Письмово повідомити Нацкомфінпослуг  про  зміни та /або доповнення до  документів КС, які подавались для внесення інформації про кредитну спілку в Державний реєстр фінансових установ

Не пізніше 15 робочих днів після дати виникнення змін та/або доповнень до документів, поданих КС для внесення до Реєстру та надати відповідні підтвердні документи

Пункт 3 розділу Х «Положення про Державний реєстр фінансових установ», затвердженого розпорядженням Держфінпослуг 28 серпня 2003 року за № 41.
Письмово повідомити Нацкомфінпослуг про зміни та/або доповнення до документів КС, які подавались для отримання ліцензії і надати відповідні підтвердні документи.

Не пізніше 15 робочих днів після дати виникнення змін та/або доповнень до документів, поданих КС для отримання ліцензії  та надати відповідні підтвердні документи

Пункт 3.18 Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 2 грудня 2003 року № 146, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 р. за № 1225/8546
Письмово повідомити Нацкомфінпослуг та надати копії відповідних підтвердних документів після накладання санкцій іншими органами виконавчої влади.
Не пізніше 15 робочих днів після дати після накладення санкцій іншими органами виконавчої влади Пункт 3.19 Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 2 грудня 2003 року № 146, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 р. за № 1225/8546
Податкові органи
Фінансову звітність у разі отримання прибутку, що підлягає оподаткуванню відповідно до вимог ПКУ
Подається разом з податковим звітом про використання коштів неприбуткових установ та організацій
Стаття 46 Податкового кодексу України
Податковий розрахунок суми доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (форма №1ДФ) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу Підпункт 49.18.2 пункту 18 статті 49 Податкового кодексу України Підпункт 2.1 пункту 2 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1020
Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій

протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року

Підпункт 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України 
Звіт про суми податкових пільг протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу Пункт 3 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1233
Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом (базовим звітним періодом є календарний місяць)  Пункт 3.1 розділу ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України № 454 від 09.09.2013
Органи статистики
Подати до органів статистики форму № 1, форму № 2 (звіт про фінансові результати) (квартальна фінансова звітність) не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом Пункт 2, 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419
Подати до органів статистики форму № 1 (баланс), форму № 2 (звіт про фінансові результати), форму № 3 (звіт про рух грошових коштів), форму № 4 (звіт про власний капітал), форму № 5 та примітки в довільній формі (річна фінансова звітність) не пізніше 28 лютого наступного за звітним року
Пункт 2, 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419
         

         

              
Авторизація


Думка експерта

2020 рік - рік митрополита Андрія ШептицькогоСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net