Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Друга вища освіта

ВАКС, у рамках відповідних договорів про співпрацю, укладених у 2010 році, активно співпрацює з Університетом банківської справи Національного банку України (УБС НБУ) та інститутами банківської справи, які входять до його структури (Львівський, Харківський і Черкаський).

Ці вузи є спеціалізованими економічними навчальними закладами, які готують фахівців найвищої кваліфікації для фінансово-кредитних і банківських установ, зокрема бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Управління персоналом і економіка праці», «Банківська справа», «Фінанси», «Економічна кібернетика», «Облік і аудит».

Крім того, на факультетах підвищення кваліфікації та перепідготовки Львівського, Харківського, Черкаського інститутів банківської справи, а також в Інституті магістерської та післядипломної освіти (м. Київ) здійснюється підвищення кваліфікації державних службовців (працівників системи Національного банку України) та фахівців банківських і фінансово-кредитних установ.  

До викладання на курсах університет й інститути залучають не тільки своїх науково-педагогічних працівників, а й провідних фахівці фінансово-кредитної системи України та відомих науковці.

Вузи постійно проводять роботу щодо покращення якості підвищення кваліфікації, організовують систематичне анкетування слухачів з метою вивчення їхньої думки та поліпшення якості навчання.

Усі навчальні заклади, які входять до структури УБС НБУ, мають сучасну матеріально-технічну базу, забезпечують належні умови проживання та харчування студентів і слухачів.

Усім зацікавленим отримати якісну другу вищу освіту або підвищити кваліфікацію пропонуємо докладніше ознайомитися з діяльністю згаданих вузів на їхніх інтернет-сторінках.

Університет банківської справи НБУ (м. Київ) — http://www.ubs.gov.ua/

Львівський інститут банківської справи НБУ — http://www.lbi.wubn.net/

Харківський інститут банківської справи НБУ — http://www.khibs.edu.ua/

Черкаський інститут банківської справи НБУ — http://www.cibs.ck.ua/

 

Контактна інформація приймальної комісії

ІНСТИТУТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

м. Київ, вул. Білоруська, 17,

тел: (044) 483-18-95, факс: (044) 489-41-81,

e-mail: pk@ubs.gov.ua

 

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

м. Черкаси, вул. Енгельса, 164,

тел: (0472) 71-99-42,

e-mail: pk@cibs.ck.ua

 

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

м. Харків, пр. Перемоги, 55,

тел: (057) 338-55-81,

e-mail: pk@khibs.edu.ua

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

м. Львів, пр. Шевченка, 9

тел: (032) 297-72-14,

e-mail: vk@lbi.wubn.net

 


Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (МІПК) Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) здійснює перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів на договірній основі з фізичними та юридичними особами всіх форм власності. Інститут надає освітні послуги (друга вища освіта) для осіб, які вже мають диплом про вищу освіту.

Маючи широкий спектр освітніх послуг, МІПК здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси» (із спеціалізацією «Кредитні спілки і кооперативні банки»).

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Фінанси» орієнтуються на професійну діяльність у фінансову секторі економіки, зокрема в банках та кредитних спілках.

Навчання здійснюється за заочною формою й триває 20 місяців.

 

Контактна інформація

 Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3

Тел. (05322) 2-09-75, 2-09-86;

моб. 0509423619 (Директор Пантелеймоненко Андрій Олексійович);

e-mail: mipk@uccu.org.ua,

             panandriy@ukr.netПолтавський університет економіки і торгівлі (колишній Полтавський університет споживчої кооперації України) з 2006 року тісно співпрацює з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) у сфері навчання та підвищення кваліфікації працівників кредитних спілок України і за цей час став визнаним лідером освітньої діяльності на ринку кредитних спілок.

Повідомляємо про створення унікального, принципово нового інноваційного продукту — ІНТЕРНЕТ-СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ ©, яка дозволить керівництву й співробітникам кредитних спілок:

  • постійно підвищувати свою кваліфікацію у вільний час, не залишаючи місце проживання;
  • готуватися до складання обов'язкових іспитів за вимогами Держфінпослуг для окремих категорій працівників кредитних спілок (керівників, головних бухгалтерів, працівників, відповідальних за фінансовий моніторинг кредитних спілок);
  • самостійно перевіряти рівень своїх знань, перевіряти рівень знань працівників КС при їх атестації чи прийомі на роботу;
  • брати участь в тематичних Інтернет-семінарах та тренінгах з різноманітних аспектів діяльності кредитних спілок;
  • спілкуватися з колегами з інших спілок, однодумцями, професіоналами-експертами кредитно-кооперативного руху;
  • мати доступ до спеціалізованої бібліотеки з проблем розвитку кредитних спілок.

Запропонована Система дистанційного навчання базується на виявленні реального рівня знань, умінь та навиків через механізм вхідного тестування і формуванні на цій основі індивідуального навчального плану, який враховує всі пробіли у знаннях та містить необхідні змістовні матеріали та коментарі для їх усунення.

Система передбачає можливість спілкування з викладачами в процесі проходження навчання.

З метою швидкого ознайомлення з курсами передбачено можливість безкоштовного проходження їх демо-версій (скорочених варіантів).

Ціни на навчання у дистанційному режимі є суттєво нижчими за звичайні ціни при «виїзному» навчанні, що особливо актуально для кредитних спілок в умовах фінансової кризи. Крім того, Ви отримуєте можливість уникнути витрат на проїзд і проживання в іншому місті, що супроводжують навчання у традиційному режимі.

Детальна інформація про навчання:

сайт — http://cuedu.org.ua;

тел.: (0532) 65-17-80, 50-01-23 (т/ф), 56-19-43 (т/ф),

моб.: (067) 935-87-05, (099) 504-38-58

e-mail: navchks.poltava2@gmail.com

e-mail: a_pozhar@mail.ru

Контактна особа — Пожар Артем Анатолійович.

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net