Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Нормативно-правові акти

Перелік оновлено станом на 19.10.2015

1.

Закон України

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2664-14

2.

Закон України

Про кредитні спілки 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2908-14

3.

Закон України

Про ліцензування видів господарської діяльності

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19

4.

Закон України 

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16

5.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2004 року № 7,

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2004 року за № 148/8747


Про затвердження Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0148-04

6.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177,

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за  № 69/8668

Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0069-04

7.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року № 41,

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за № 797/8118

Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bi/laws/main.cgi?nreg=z0797-03

8.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 жовтня 2006 року № 6280,

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2006 року за № 1186/13060


Про затвердження Положення про делегування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, окремих повноважень одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1186-06

9.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2003 року № 116, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2003 року за № 1078/8399


Про затвердження Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1078-03

10.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 червня 2005 року № 4122, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04 липня 2005 року за № 707/10987

Про затвердження Вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0707-05

11.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 04 листопада 2004 року № 2739, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2004 року за № 1444/10043 

 

Про встановлення виду державних цінних паперів, які можуть придбавати кредитні спілки

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1444-04 

12.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02 серпня 2005 № 4404, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2005 року за № 916/11196 

Щодо визначення мети залучення кредитними спілками на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0916-05 

13.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 30 грудня 2011 року №821, зареєстроване в міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за №211/20524

Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для кредитних спілок та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0211-12

14.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 01 грудня 2011 року №720,

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2011 року за №1503/20241


Про затвердження форми витягу про виключення юридичної особи з Державного реєстру фінансових установ

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1503-11

15.

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року №2422, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 04 лютого 2013 року за №211/22743 

Про затвердження Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0211-13

16.

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20 листопада 2012 року №2319, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2112/22424 

Про затвердження Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z2112-12

17.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 березня 2008 року №416,

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 травня 2008 року за №481/15172


Про затвердження Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0481-08

18.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 грудня 2010 року №969,

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 березня 2011 року за №372/19110


Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0372-11

19.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року №183, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 січня 2004 року №122/8721 

 

Про затвердження Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0122-04

20.

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2004 року за № 955/9554 

Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0955-04

21.

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 лютого 2013 року №640, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 березня 2013 року за №462/22994 

Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0462-13

22.

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04 грудня 2012 року № 2531, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 року за №2190/22502

Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2190-12

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net