Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

 •  

Інформаційне повідомлення Нацкомфінпослуг щодо розроблених нормативно-правових актів у сфері ринків кредитних спілок та інших кредитних установ у 2013 році

Департамент регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій Нацкомфінпослуг інформує.

Нацкомфінпослуг розроблено та зареєстровано в Міністерстві юстиції України такі проекти нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг:

 • Про внесення змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок (розроблено з метою запровадження елементів пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ, перегляду фінансових нормативів діяльності кредитних установ, затверджено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 30.07.2013  № 2504, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.08.2013 № 1438/23970);
 • Про внесення змін до Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (розроблено з метою удосконалення порядку формування та подання звітних даних іншими кредитними установами, затверджено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 23.07.2013  № 2402, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.08.2013 за № 1411/23943);
 • Про затвердження Змін до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (розроблено з метою удосконалення порядку подання річної фінансової звітності та аудиторського висновку до Нацкомфінпослуг, встановлення строків їх подання та необхідності інформування про опублікування річної фінансової звітності та аудиторського висновку (звіту) відповідно до вимог статі 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; удосконалення порядку розкриття інформації про резерв сумнівних боргів кредитної спілки; врегулювання порядку розкриття кредитними спілками інформації про надання великих кредитів, а також удосконалення порядку розкриття інформації про кредитну діяльність кредитної спілки, затверджено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18.07.2013 № 2361, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.08.2013 за № 1355/23887);
 • Про внесення зміни до Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки (розроблено з метою усунення дублюючих норм в нормативно-правових актах, що регулюють діяльність кредитних спілок з надання фінансових послуг, щодо обов’язку кредитної спілки повідомляти Нацкомфінпослуг про виникнення змін до внутрішніх положень, затверджено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18.07.2013 № 2360, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.08.2013 за № 1343/23875);
 •  Про затвердження Змін до Положення про критерії та фінансові нормативи діяльності кредитних установ (розроблено з метою запровадження елементів пруденційного нагляду за діяльністю інших кредитних установ; перегляду фінансових нормативів діяльності кредитних спілок, затверджено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18.07.2013  № 2359, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.08.2013 за № 1356/23888).

Також Нацкомфінпослуг розроблено такі нормативно-правові акти:

 • Про внесення змін до Вимог до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов’язаного з наданням фінансових послуг (розроблено з метою приведення у відповідність з діючим законодавством змінених найменувань закону, органу ліцензування та ліцензій (сертифікатів), а також проведення визначення поняття «підтримка (супроводження) комплексної інформаційної системи, доопрацьовано з урахуванням зауважень Міністерства юстиції України, оприлюднено 04.10.2013, доопрацьовується з урахуванням зауважень та пропозицій фізичних та юридичних осіб);
 • Про затвердження Положення про ліцензування кредитних спілок та ліцензійні умови здійснення кредитними спілками діяльності з надання фінансових послуг (розроблено з метою вдосконалення умов і механізмів ліцензування діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг; прискорення розгляду документів, а також зменшення кількості відмов у внесенні інформації до Державного реєстру фінансових установ або у видачі ліцензій шляхом запровадження процедури одночасного прийняття рішень Нацкомфінпослуг щодо внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ та видачі йому ліцензії, а також єдиного пакета документів, який подається заявниками для прийняття цих рішень, доопрацьований проект Положення схвалено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 28.11.2013 № 4368, направлено на погодження до заінтересованих органів);
 • Про затвердження Положення про ліцензування кредитних установ та ліцензійні умови здійснення кредитними установами діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (розроблено з метою вдосконалення умов і механізмів ліцензування діяльності кредитних установ з надання фінансових послуг; прискорення розгляду документів, а також зменшення кількості відмов у внесенні інформації до Державного реєстру фінансових установ або у видачі ліцензій шляхом запровадження процедури одночасного прийняття рішень Нацкомфінпослуг щодо внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ та видачі йому ліцензії, а також єдиного пакета документів, який подається заявниками для прийняття цих рішень, доопрацьований проект Положення схвалено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 30.01.2014, готується на відправку для погодження до заінтересованих органів).

Очікувані результати від прийняття нормативно-правових актів:

 • запровадження елементів пруденційного нагляду за діяльністю кредитних установ, перегляду фінансових нормативів діяльності кредитних установ;
 • спрощення дозвільних процедур, зокрема прискорення розгляду документів шляхом запровадження процедури одночасного прийняття рішень Нацкомфінпослуг щодо внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ та видачі йому ліцензії, а також єдиного пакета документів, який подається заявникам для прийняття цих рішень;
 • вдосконалення умов і механізмів ліцензування діяльності кредитних установ з надання фінансових послуг, зокрема усунення неоднозначності в трактуванні вимог до документів, які подаються кредитною установою до Нацкомфінпослуг;
 • удосконалення порядку подання річної фінансової звітності та аудиторського висновку до Нацкомфінпослуг;
 • удосконалення порядку формування звітних даних кредитними установами;
 • удосконалення порядку розкриття інформації про кредитну діяльність кредитної спілки;
 • вдосконалення державного регулювання та нагляду за кредитними установами.

Крім того, на виконання п. 20.1 Національного плану дій на 2013 рік  щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, Нацкомфінпослуг спільно Національним банком України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування та розвитку національної системи кредитної кооперації» та листом від 27.12.2013 направлено до Адміністрації Президента України.

Законопроектом передбачено: запровадження диференційованих регуляторних вимог для окремих категорій кредитних спілок з урахуванням фінансових та операційних ризиків; удосконалення системи державного регулювання і нагляду за діяльністю кредитних спілок; створення саморегулівної організації (СРО), запровадження обов’язкової участі всіх кредитних спілок у СРО; створення умов для функціонування кооперативних банків; скасування можливості створення та існування кредитних спілок на базі громадських організацій та обмеження діяльності кредитних спілок проживанням її членів на території однієї адміністративно-територіальної одиниці; запровадження механізму гарантування вкладів членів кредитних спілок на депозитні рахунки.

Джерело: офіційний веб-сайт Нацкомфінпослуг


Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=996


    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net