Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Нацкомфінпослуг повідомляє про особливості подання фінансової звітності за І квартал 2013 року у зв’язку зі зміною форм фінансової звітності

Наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 36/22868 (далі — Наказ), затверджене Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (далі — Положення) та визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за № 391/3684 (із змінами).

Також Наказом установлено, що юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують форми фінансової звітності, визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності», затвердженим цим наказом, починаючи із звітності за I квартал 2013 року і в наступних звітних періодах.

Про викладене вище Нацкомфінпослуг повідомила учасників ринку фінансових послуг на своєму офіційному сайті ›››.

Крім того, Нацкомфінпослуг довела до відома таку інформацію.

Нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг та Держфінпослуг щодо подання звітності небанківськими фінансовими установами до Нацкомфінпослуг зазначено, що паперові форми звітності за складом даних мають відповідати електронним формам такої звітності.

Відповідно до Положення фінансова звітність складається з балансу (звіту про фінансовий стан) (далі — баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі — звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Форми та склад статей фінансової звітності визначаються Положенням і наводяться в додатках 1 і 2 до Положення.

У зв’язку із затвердженням нових форм фінансової звітності Нацкомфінпослуг працює над внесенням відповідних змін до Комплексної інформаційної системи, про завершення таких робіт буде повідомлено додатково.

Принагідно нагадуємо, що кредитні спілки не є суб’єктами малого підприємництва, тому органи статистики мають право вимагати подачі повної форми звітності:

У зв’язку з чисельними зверненнями кредитних спілок до ВАКС звертаємо увагу, що нормативно-правовими актами Держфінпослуг//Нацкомфінпослуг не передбачено щоквартальне подання до Нацкомфінпослуг фінансової звітності, визначеної законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Відповідно до розділу 2 Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 69/8668, звітність, яку подає кредитна спілка до Нацкомфінпослуг, включає:

  • річну фінансову звітність за формами, установленими Законом України «Про бухгалтерський облік»;
  • звітні дані за формами, установленими в цьому Порядку.

Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=811

 


    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net