Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Кредитна спілка «Надія» провела загальні збори

Збори проведено 30 березня 2013 року о 10:00, в актовому залі музичної школи за адресою: м. Гадяч, вул. Гетьманська, 10.

Порядок денний :

1. Затвердження порядку денного загальних зборів членів кредитної спілки.

2. Заслуховування та затвердження звітів спостережної ради, кредитного комітету, правління кредитної спілки.

3. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії.

4. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність звітності за 2012 р.

5. Затвердження річної звітності та результатів діяльності кредитної спілки за 2012 рік.

6. Про обрання членів спостережної ради та ревізійної комісії.

7. Визначення аудитора (аудиторської фірми), яка буде підтверджувати достовірність та повноту річної звітності кредитної спілки.

8. Інші питання поточної діяльності кредитної спілки.

На засіданні представлено звіти органів управління:

1. Звіт спостережної ради: за минулий рік проведено 22 засідання спостережної ради, на яких розглядались важливі питання діяльності кредитної спілки. На засіданнях приймались рішення щодо поповнення резервного капіталу, затвердження нових Положень діяльності Спілки та результатів фінансової діяльності, створення служби внутрішнього аудиту.

Важливим напрямком діяльності спостережної ради став постійний серйозний контроль за дотриманням фінансових нормативів і націй основі забезпечення стабільного фінансового результату.

2. Звіт кредитного комітету: у 2012 році кредитним комітетом було проведено 207 засідань. Протягом минулого року кредитною спілкою було надано 598 кредити на загальну суму 3 млн. 123 тис. грн, що на 361 тис. гр. більше ніж у 2011 році. Отримані відсотки за користування кредитом становили 637 тис. грн. Популярністю серед виданих кредитів у 2012 році серед жителів міста та району займають споживчі кредити, до яких входять кредити надані на ремонт та реконструкцію житла 68 кредитів на суму 990 тис. грн., лікування, навчання, придбання побутових товарів кредитів 526 на суму 2 млн. 9 тис. 500 грн.. На підприємницьку та ведення фермерських господарств було надано 3 кредити на загальну суму 110 тис. грн. На ведення особистих селянських господарств 3 кредити на 13 тис. 500 грн.

Кредитний комітет спрямував свою діяльність на збільшення об’ємів надання фінансових послуг та поліпшення їх якості.

3. Звіт правління кредитної спілки: правління кредитної спілки спрямовувало свою діяльність на збільшення об’ємів надання фінансових послуг та поліпшення їх якості.

На кінець 2012 року кредитна спілка налічувала 2081 чоловік, протягом року прийнято у члени спілки — 139 чоловік. У звітному періоді продовжились роботи щодо капіталізації установи Станом на 01.01.2013 року рівень резервного капіталу становить 29.4 %.

Правління кредитної спілки веде виважену депозитну політику Розрахунки по депозитних договорах проведені вчасно, відповідно до їх умов і в повному обсязі.

4. Висновок ревізійної комісії: ревізійна комісія у звітному періоді працювала у складі 3 осіб. Серед питань, які перевірялись, були питання дотримання касової дисципліни, нарахування відсотків по депозитах та кредитах. Щоквартально здійснювався контроль за фінансово-господарською діяльністю.

Скарг від членів кредитної спілки не надходило. Протягом 2012 року кредитна спілка «Надія» працювала у відповідності зі статутом та затвердженими внутрішніми положеннями. Фінансово-господарська діяльність проводилась згідно чинного законодавства., про що свідчить аудиторський висновок «Про достовірність фінансової звітності кредитної спілки» проведений аудиторською фірмою «АВС — Цент».

  • Заслуховували аудиторський висновок, яким підтверджена повнота та достовірність звітності за 2012 р.
  • Затверджено річної звітності та результатів діяльності кредитної спілки за 2012 рік.
  • Обрано членів спостережної ради та ревізійної комісії.
  • Визначено аудитора (аудиторської фірми), яка буде підтверджувати достовірність та повноту річної звітності кредитної спілки.

Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=793

 


 

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net