Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Андрій СТАСЕВСЬКИЙ: «Сьогодні кредитні спілки — саме ті фінансові установи, з якими пересічному українцю працювати найлегше»

До початку нового року залишилося кілька днів. Це час підсумовувати й аналізувати зроблене за рік, що минає. Наскільки вдалим 2012-ий був для ринку кредитної кооперації? Чи всі заплановані зміни вдалося втілити? Чого очікувати кредитним спілкам вже з січня 2013-го? На ці й інші теми ми говорили з Андрієм Леонідовичем Стасевським, головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Андрій Леонідович, на Вашу думку, яку роль кредитні спілки відіграють у житті пересічних українців? Де їхні послуги найбільше потрібні?

— На сьогоднішній день система кредитної кооперації, загальні активи якої перевищують 2,5 млн гривень, об'єднує понад мільйон громадян України. Це свідчить про те, що попит на послуги кредитних спілок, попри колишній спад довіри до цього інституту, залишається високим. Головна роль кредитних спілок - забезпечити простий доступ до фінансових ресурсів для широких верств населення. Сьогодні кредитні спілки - саме ті фінансові установи, з якими пересічному українцю працювати найлегше. Звичайно, що найбільш затребувані послуги кредитних спілок там, де банківські установи взагалі відсутні або їхня кількість незначна, - у сільській місцевості, селищах міського типу, районних центрах.

Починаючи з 2-го кварталу 2011 року, стан сегменту кредитної кооперації певною мірою стабілізувався, є тенденція до зростання загальних активів і капіталу кредитних спілок.

Як і в попередні періоди, найбільш популярною послугою кредитних спілок є споживче кредитування. Так питома вага споживчих кредитів складає понад 60 %. На другому місці кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла - понад 20 %.

За 2012 рік, тобто за час роботи нового складу Нацкомфінпослуг, з Єдиного державного реєстру фінансових установ протягом першого півріччя не виключено жодної кредитної спілки, натомість включено 3 КС. У порівнянні з попередніми роками це незвичні показники. З чим це пов'язано?

— Нацкомфінпослуг виходить з того, що виключення кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ - це остання крапка, яку можна ставити лише після виконання фінустановою своїх зобов'язань. Без впевненості в тому, що проведені розрахунки зі всіма вкладниками в повному обсязі, ми не можемо припиняти контроль за діяльністю кредитної установи. Виключення кредитних спілок з Державного реєстру фінансових установ здійснюється тільки після вжиття всіх можливих заходів для забезпечення повного розрахунку з усіма вкладниками.

Що стосується кредитних спілок, які включено до Державного реєстру фінансових установ, то це свідчить про те, що після кризи 2008 року почали з'являтись нові кредитні спілки у відповідь на наявну потребу в їхніх послугах.

Яких змін очікувати кредитним спілкам у 2013 році?

— Одночасно із трендом зростання, на ринку кредитної кооперації залишається багато проблем. Потрібно забезпечити системне підтримання ліквідності кредитних спілок. Актуальною є проблема обмеженості доступу кредитних спілок до фінансових ресурсів. Ми працюємо над оновленням і вдосконаленням регуляторних процедур, враховуючи, в першу чергу, необхідність створити дієвий механізм виведення неплатоспроможних кредитних спілок з ринку, підвищити ефективність існуючої системи моніторингу та пруденційного нагляду за кредитними спілками. Для розвитку системи кредитної кооперації потрібні механізми гарантування та стабілізації на ринку.

Протягом 2012 року ми доклали зусиль, щоб максимально накопичити інформаційну базу щодо самого ринку, процесів, які на ньому відбуваються. Регулювання такого чутливого ринку, як ринок кредитної кооперації, вимагає всебічного та виваженого підходу.

На сьогодні підготовлено ряд проектів нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг, які мають на меті вдосконалити окремі форми звітних даних, усунути дублюючі норми в різних нормативно-правових актах, визначити особливості організації внутрішнього аудиту в кредитних спілках, зняти певні фінансові нормативи діяльності кредитних спілок.

Також розроблено проект нормативно-правового акту Нацкомфінпослуг щодо ліцензування кредитних спілок і ліцензійних умов здійснення кредитними спілками діяльності з надання фінансових послуг.

Наглядовими департаментами спільно опрацьовується питання щодо можливості запровадження єдиних методологічних підходів до включення фінансових установ до Державного реєстру фінансових установ.

Ці проекти в обов'язковому порядку вже оприлюднені чи будуть оприлюднені на сайті Нацкомфінпослуг, і ми чекаємо на конструктивні пропозиції від ринку.

У 2013 році ми плануємо завершити роботу по вдосконаленню законодавчої та нормативно-правової бази регулювання кредитних спілок. Головне наше завдання - зробити роботу кредитних спілок більш прозорою та передбачуваною.

Зокрема, в рамках виконання завдань, поставлених пунктом 24 Національного плану дій на 2012 рік по впровадженню Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Нацкомфінпослуг підготувала Концептуальні засади реформування та подальшого розвитку Національної системи кредитної кооперації, які передані Національному банку України як відповідальному виконавцю. Зараз, керуючись цими Концептуальними засадами, Нацкомфінпослуг розробляє законопроект щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування та подальшого розвитку Національної системи кредитної кооперації.

Реформування системи державного регулювання діяльності кредитних спілок буде направлене на усунення існуючих недоліків і невирішених проблем.

Що стосується вдосконалення нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг, перш за все, акцент буде зроблено на вдосконаленні тих вимог і критеріїв, яким має відповідати кредитна спілка для того, щоб провадити діяльність з надання фінансових послуг. Також ми працюватимемо над вдосконаленням інформаційно-технологічних характеристик автоматизованої інформаційної системи приймання й аналізу звітності кредитних установ. Пріоритетом є перехід до прийняття звітів у вигляді електронних документів, перегляд періодичності подання звітних даних, перегляд фінансових нормативів діяльності, запровадження при аналізі звітності кредитних спілок елементів пруденційного нагляду, в першу чергу тестів раннього попередження.

Скільки проблемних кредитних спілок сьогодні є на ринку за даними Нацкомфінпослуг? Що в них відбувається?

— Детальний аналіз ситуації на ринку кредитної кооперації дозволив Нацкомфінпослуг виявити близько 100 кредитних спілок, які не відповідають вимогам чинного законодавства, зокрема у сфері надання фінансових послуг та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму. До таких кредитних спілок вживаються відповідні заходи впливу та вивчається стан виконання зобов'язань даних кредитних спілок перед своїми членами. Після чого може розглядатися питання щодо виключення таких кредитних спілок з Державного реєстру фінансових установ.

Зважаючи на те, що проблемні спілки таки є, пруденційний нагляд потребує вдосконалення? Що, на Вашу думку, слід зробити, щоб звести до мінімуму проблему кредитних спілок? Як Нацкомфінпослуг планує будувати свою політику в сфері пруденційного нагляду за кредитними спілками в 2013 році?

— Згідно з пунктом 24 Національного плану дій на 2012 рік по впровадженню Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» передбачається вдосконалення системи державного регулювання та нагляду за діяльністю кредитних спілок, у тому числі шляхом надання Національному банку України права здійснення пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок, які залучають вклади населення на депозитні рахунки.

Я вважаю, що необхідною умовою для ефективного пруденційного нагляду за кредитними спілками є вдосконалення системи моніторингу ринку за такими напрямками:

- перегляд існуючої системи фінансових показників і нормативів кредитних спілок з метою підвищення її якості, запровадження пруденційних вимог і показників;
- перегляд складу звітних форм і методики складання звітності, скорочення звітного періоду за окремими видами звітності;
- перегляд спільно з Аудиторською палатою України вимог до змісту аудиторського звіту, який складається за підсумками аудиту фінансової звітності кредитних спілок.

З 1 листопада 2012 року мала розпочати працювати Громадська приймальня, яка повинна була складати списки вкладників проблемних кредитних спілок. Чи розпочала працювати ця Громадська приймальня? Коли Нацкомфінпослуг планує закінчити складати списки вкладників проблемних кредитних спілок й що робитиме далі з цим переліком?

— Дійсно, Громадська приймальня почала свою роботу з 1 листопада 2012 року. Її основні завдання: організація прийому громадян; надання інформаційної допомоги, в тому числі про права та способи захисту інтересів споживачів фінансових послуг у межах компетенції та повноважень Нацкомфінпослуг; моніторинг громадської думки; систематизація пропозицій стосовно покращення функціонування ринків небанківських фінансових послуг для їхнього врахування в регуляторній і нормотворчій діяльності Нацкомфінпослуг. Також Громадська приймальня зараз координує питання щодо створення списку вкладників проблемних кредитних спілок, у тому числі виключених із Державного реєстру фінансових установ, обов'язки перед якими не виконані та повернення вкладів котрих не проводились.

Потрібно правильно розуміти, що внесення до списку вкладників проблемних кредитних спілок є першим кроком для повернення коштів вкладникам цих спілок. Відшкодування всіх збитків потребуватиме часу та коштів, може відбуватися не тільки за рахунок державного бюджету. Разом з тим, формування списку вкладників проблемних кредитних спілок допоможе усвідомити всю глибину проблеми.

Це дуже кропітка робота, яка вимагає багато часу. За допомогою такого списку здійснюється збір інформації про суми заборгованості виключених з Державного реєстру фінансових установ збанкрутілих та неплатоспроможних кредитних спілок перед своїми членами. Це дозволить виявити справжні масштаби того, що сталося у 2008-2010 роках. У рамках цього питання Нацкомфінпослуг звернулася до правоохоронних органів, Міністерства юстиції з метою співробітництва й отримання додаткової необхідної інформації.

Дані, отримані при складанні списку вкладників проблемних кредитних спілок, є необхідними для оцінки сучасного стану проблеми і пошуку найбільш оптимальних шляхів її вирішення, наприклад, відновлення роботи частини кредитних спілок, раніше виключених з Державного реєстру фінансових установ.

Що важливо - одночасно з виявленням вкладників проблемних кредитних спілок не слід забувати про необхідність виявлення боржників таких кредитних спілок, вжиття заходів щодо стягнення з боржників їхньої заборгованості перед кредитними спілками з метою направлення стягнутих коштів на відшкодування вкладів.

Як Ви оцінюєте грамотність українців з фінансових питань? Що Нацкомфінпослуг планує робити для поширення фінансової просвіти серед пересічних громадян?

— Наявний низький рівень грамотності населення України з фінансових питань потребує значної уваги. З цього приводу Нацбанк і Нацкомфінпослуг ведуть спільну роботу з підвищення рівня фінансової грамотності населення України. Крім того, саме цей напрям залишатиметься пріоритетним у тісній співпраці між Нацкомфінпослуг і Проектом FINREP-II, оскільки фінансова грамотність є критично важливим елементом підвищення довіри населення до ринку фінансових послуг. Крім того, здатність громадян робити власні висновки дає можливість кожному поставити під сумнів періодичні резонансні заяви про кризові явища й економічну катастрофу та зрозуміти, що у більшості випадків це лише штучно створений ажіотаж з метою спекуляції. Відтак, власна думка дозволяє зберегти свій спокій, власні кошти й економічну стабільність країни в цілому, позбавивши ініціаторів таких «емоційних гойдалок» можливості заробити на побоюваннях, що виникають з необізнаності. Фінансова грамотність повинна бути протиставлена спробам цілеспрямованого маніпулювання суспільною свідомістю. Регулятор постійно працює над розробкою законодавства для ефективного захисту прав споживачів і стимулює підвищення прозорості й зрозумілості для кінцевого споживача правил надання фінансових послуг, контролює виконання фінкомпаніями зобов'язань перед клієнтами.

Як Ви оцінюєте роботу асоціацій кредитних спілок? Багато розмов було навколо обов'язкового членства. Наскільки це наразі потрібно ринку й чи реально запровадити обов'язкове членство КС в асоціаціях протягом 2013 року?

— Об'єктивно, з різних причин, асоціації не завжди можуть забезпечити виконання своїх функцій у повному обсязі. Проте, найважливіше, що кредитні спілки, які є членами асоціацій, мають діяти за їхніми професійними стандартами, отже, для підвищення рівня стандартів роботи на ринку кредитної кооперації доцільно передбачити обов'язкове членство кредитних спілок в асоціаціях. Наразі Нацкомфінпослуг вже підготовлені відповідні зміни до Закону України «Про кредитні спілки».

Наголошую, що введення обов'язкового членства в асоціаціях означатиме, перш за все, реформування діяльності самих асоціацій. У першу чергу, будуть посилені вимоги щодо відповідальності асоціацій перед ринком та перед регулятором. Наділення асоціацій правами, необхідними для забезпечення ними функціонування системи самоконтролю на ринку, обумовить також розширення обов'язків асоціацій.

Що Ви порадите громадянам України, які обирають фінансову установу, щоб скористатися її послугами?

— Для того щоб не потрапити на гачок шахраїв, необхідно перед підписанням будь-якого договору та використанням будь-якої послуги впевнитись, що в фінансової установи є всі дозвільні документи на її діяльність. Уважно вивчайте умови договорів, які ви укладаєте з фінансовою установою, звертаючи увагу на примітки, надрукований дрібним шрифтом текст. Особливу увагу необхідно звернути на умови надання кредиту, порядок розрахунку плати за користування кредитом, наявність будь-яких додаткових платежів, загальну вартість послуги, штрафні санкції та стягнення, які можуть бути застосовані до споживача фінансової послуги в разі порушення або невиконання ним вимог договору, гарантії, які може надати фінансова установа. Крім того, не буде зайвим дізнатися відгуки про роботу цієї організації, і тільки після цього зважено приймати рішення.


Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=722

 

 

 

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net