Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Оприлюднено розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»

На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України повідомляє про оприлюднення на своєму офіційному сайті (рубрика «Діяльність Держфінпослуг», розділ «Проекти регуляторних актів Держфінпослуг») проект Розпорядження Держфінпослуг «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» (далі — проект Розпорядження).

Проект Розпорядження розроблено відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 року.

На сьогодні, розмір плати за видачу ліцензій встановлено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2003 № 188 «Про встановлення плати за видачу ліцензій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2004 за N 240/8839 (далі — Розпорядження). Згідно цього Розпорядження плата за видачу ліцензій на провадження певних видів фінансових послуг сплачується за кожний рік користування ліцензією на провадження певного виду фінансових послуг.

Держфінпослуг передбачено внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 2 грудня 2003 року № 146 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 р. за № 1225/8546 щодо встановлення безтермінового строку дії ліцензій (якщо до ліцензіата протягом попереднього строку користування ліцензією не застосовувались заходи впливу), з метою позитивного впливу на ефективність діяльності кредитних пілок з надання фінансових послуг та їх ділову репутацію.

Варто зауважити, що з часу набрання чинності цим Розпорядженням зміни до нього в частині встановлення розміру плати за видачу ліцензій кредитним спілкам не вносились, тобто  розмір плати за їх видачу з 2004 року залишався незмінним.

У той же час слід враховувати, що видача ліцензії є адміністративною послугою, тобто результатом здійснення владних повноважень уповноваженим суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача ліцензій). А тому, на процес надання адміністративної послуги, який пов’язаний з оформленням і видачею ліцензії витрачаються певні кошти з Державного бюджету України.

За шість років дії вищезазначеного Розпорядження неодноразово зростали видатки загального фонду Державного бюджету України, мінімальна заробітна плата, послуги за користування зв’язком та інше. 

У зв’язку з цим, пропонується змінити розмір плати за видачу ліцензії, а саме: установити, що у разі видачі ліцензії плата за видачу ліцензії сплачується при її одержанні одноразово.

Таким чином, очевидною є необхідність прийняття Змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2003 № 188 «Про встановлення плати за видачу ліцензій», оскільки цей регуляторний акт містить суттєві доповнення.

Проектом Розпорядження передбачено також внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 2 грудня 2003 року № 146 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2003 р. за № 1225/8546 (далі Ліцензійні умови №146)  та внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 18.10.2005 № 4802, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.12.2005 за № 1459/11739 (далі — Ліцензійні умови № 4802) щодо встановлення безтермінового строку дії ліцензій (якщо до ліцензіата протягом попереднього строку користування ліцензією не застосовувались заходи впливу з конкретизацією заходів впливу), з метою позитивного впливу на ефективність діяльності кредитних спілок та інших кредитних установ з надання фінансових послуг та їх ділову репутацію.

Розроблені Зміни до Ліцензійних умов №146 та Ліцензійних умов № 4802 спрямовані на формування єдиного підходу в регулюванні правовідносин, пов’язаних із провадженням діяльності кредитних спілок та інших кредитних установ з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії з метою вдосконалення державного регулювання діяльності кредитних спілок та інших кредитних установ, яка підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства України.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта необхідно надавати у письмовій та/або електронній формі протягом одного місяця від дня розміщення цього повідомлення на адресу Держфінпослуг:

поштову - 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3;

електронну - info@dfp.gov.ua

та на адресу Державного комітету з регуляторної політики та підприємництва:

поштову – 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11;

електронну – mail@dkrp.gov.ua

Ця новина на офіційному веб-сайті Держфінпослуг ››› 

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net