Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Затверджений план заходів щодо врегулювання проблемних питань кредитної кооперації

План заходів щодо врегулювання проблемних питань кредитної кооперації (далі - План) розроблено Держфінпослуг на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.04.2011 № 76881/8/1-10 до постанови Верховної Ради України «Про затвердження звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ в системі кредитної кооперації». 

У зв'язку із нестабільною ситуацією у сфері кредитної кооперації, починаючи з 2009 року спостерігалось накопичення проблем із платоспроможністю кредитних спілок, і як наслідок набуття системного характеру невиплат депозитних коштів членам кредитних спілок.

При цьому у більшості випадків причиною невиконання зобов'язань по виплатам депозитних вкладів є зловживання з боку керівництва спілок, включаючи використання службового становища в корисливих цілях осіб, що входять до складу органів управління кредитних спілок. 

У певної частини кредитних спілок є проблеми пов'язані із неналежним управлінням, додержанням корпоративних принципів, надмірною ризиковою політикою, що в умовах фінансової кризи і зумовило різке падіння платоспроможності кредитних спілок. На відміну від банків кредитні спілки не мають фінансової підтримки з боку Національного банку України, вклади членів кредитних спілок не захищені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 

Всі ці проблемні моменти та вплив фінансової кризи показав, що у законодавстві яке регулює відносини у сфері кредитної кооперації є достатньо прогалин та наявні норми, що потребують концептуального вдосконалення як в частиці діяльності кредитних спілок, так і в організації їх корпоративного управління та державного нагляду.

План передбачає провести велику роботу щодо розроблення нових та вдосконалення діючих актів законодавства щодо діяльності кредитної кооперації з метою:

  1. Поліпшення ситуації на ринку кредитної кооперації, в тому числі шляхом стабілізації діяльності кредитних спілок та забезпечення повернення депозитних вкладів їх членам спілки;
  2. Підтримки подальшого розвитку кредитної кооперації;
  3. Удосконалення пруденційного нагляду за кредитними спілками;
  4. Мінімізації впливу на діяльність кредитних спілок кризових явищ, що можуть виникнути в майбутньому та мінімізації зловживань з боку керівництва кредитних спілок (обмеження готівкових операцій, зобов'язання надавати інформацію регулятору щодо виданих кредитів, депозитів, складу органів управління, чітке обмеження обсягів кредитів, гарантування вкладів, саморегулівні організації тощо).
  5. Інформування громадськості про діяльність кредитних спілок, можливості та ризики роботи кредитної кооперації.
  6. Вирішення інших проблемних питань, що гальмують розвиток ринку кредитної кооперації.

Всі опрацьовані проекти законодавчих актів будуть погоджені з усіма заінтересованими органами виконавчої влади та професійними об'єднаннями кредитних спілок (за згодою).

Проект розпорядження було погоджено без зауважень Мінфіном, Мінекономрозвитку та МВС. 

Зауваження Мінюсту щодо нормо проектувальної техніки було враховано.

Реалізація розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо врегулювання проблемних питань кредитної кооперації» надасть можливість забезпечити подальший розвиток діяльності кредитних спілок та захистити права і інтереси громадян України-членів кредитних спілок.

З планом заходів щодо врегулювання проблемних питань кредитної кооперації ознайомлюйтеся тут.

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net