Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Деякі цифри ринку кредитної кооперації

 

На кінець 2010 року в Державному реєстрі фінансових установ знаходилася інформація про 659 кредитних спілок, які об’єднували 1,570 млн громадян.

Кількість членів кредитних спілок у 2010 році зменшилась на 28 % у порівнянні з 2009 роком, коли кредитні спілки об’єднували більше 2 млн громадян.

Сумарні активи кредитних спілок на кінець 2010 року склали 3432 млн грн, що на 18,6 % менше ніж на кінець попереднього року.

На кінець 2010 року близько 79 тисяч громадян зберігали на депозитних рахунках у кредитних спілках внески на суму 1 945 млн грн.

На кінець 2010 року приблизно півмільйона членів кредитних спілок мали діючі кредитні договори на загальну суму 3 350 млн грн. Кредитний портфель кредитних спілок включає кредити, видані на соціальні та споживчі цілі, а також на розвиток приватного підприємництва, фермерських господарств і підсобних селянських господарств. Середній розмір кредиту в 2010 році становив 9,8 тис. грн, для порівняння — у 2009 році ця цифра складала 9,2 тис. грн.

Уже в другому півріччі 2010 року кредитні спілки поступово нарощували обсяги вкладів на депозитних рахунках і портфель наданих членам кредитних спілок кредитів. Однак, обсяг загального кредитного портфелю станом на кінець 2010 року все ще залишався на 14,3 % меншим, ніж на кінець 2009 року, а загальна сума вкладів на депозитних рахунках у кредитних спілках була меншою відповідно на 34 %.

Наведені вище цифри щодо динаміки основних показників діяльності кредитних спілок протягом трьох останніх років свідчать про те, що, на жаль, світова фінансова криза не обійшла стороною національну систему кредитної кооперації. Однак, у період фінансової кризи більшість кредитних спілок, на відміну від банків, продовжували здійснювати кредитування населення, хоча, знову ж таки, на відміну від банківської системи були повністю позбавлені будь-якої державної підтримки. Досі на ринку кредитної кооперації відсутні системи гарантування вкладів членів кредитних спілок, доступ до рефінансування з боку кредитора останньої інстанції, необхідна фінансова інфраструктура, мають місце застаріла законодавча база та недостатньо ефективне державне регулювання.

Однак, не зважаючи на зазначене вище, внаслідок фінансової кризи на ринку кредитної кооперації за даними Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України лише в 7 % спілок виникли системні проблеми із платоспроможністю та ліквідністю. Слід зауважити, що в банківський системі цей показник, виходячи із кількості банків, що останнім часом були ліквідовані або переведені під тимчасову адміністрацію, склав принаймні 11 %. І це при тому, що під час кризи банки отримали від НБУ більш 100 млрд грн рефінансування, мають гарантії виконання їх зобов’язань перед громадянами з боку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а три крупних банки були рекапіталізовані державою.

Цікаво, що саме кредитні спілки, на відміну від банків й інших різновидів кредитних установ, сьогодні, як і раніше, активно беруть участь у реалізації різноманітних соціальних програм для населення, а також регіональних програм, спрямованих на розвиток відповідних територіальних громад і підприємницьких ініціатив (енергозбереження, зелений туризм, народні промисли, виробничі кластери, сільськогосподарська та споживча кооперація, лікарняні каси тощо). Так 11 кредитних спілок Львівської області взяли участь у реалізації місцевої програми по енергозбереженню та 6 260 родин скористалися цією програмою завдяки наданим кредитними спілками кредитам.

Тим не менше, завдяки системі кредитної кооперації торік вдалося зберегти та створити додатково близько 3,5 тис. робочих місць, а кредити на невідкладні потреби отримали сотні тисяч громадян.

 

Показники діяльності кредитних спілок-членів ВАКС

На кінець 2010 року ВАКС об’єднувала 151 кредитну спілку або 23 % від загальної кількості кредитних спілок України.

Члени ВАКС об’єднують більш 627 тисяч громадян, або близько 40 % від загальної кількості членів усіх кредитних спілок України, в тому числі майже 40 % вкладників та більше 45 % позичальників.

Щодо якісної структури членства, то на кінець 2010 року порівняно з 2009 роком кількість вкладників у кредитних спілках-членах ВАКС зменшилася на 4,3 % (у цілому по ринку кредитних спілок на більш ніж на 32 %), у той час як кількість позичальників зросла на 1,4 % (у цілому по ринку кредитних спілок зменшилася на 19 %).

Протягом 2010 року відбувалося виключення членів кредитних спілок, які тривалий час не користувалися послугами кредитних спілок і не брали участі в управлінні їхньою діяльністю, а також внаслідок фінансової кризи втратили можливість ефективно заощаджувати чи брати кредити. У результаті цього процесу значне зменшення кількості членів кредитних спілок відбулося в другому кварталі, а саме на 16,7 %, що пояснюється проведенням у цьому періоді переважною більшістю кредитних спілок річних загальних зборів, де й приймалися відповідні рішення.

Проте, у другій половині року спостерігалося поступове зростання кількості членів кредитних спілок (приблизно на 4,2 %), що свідчить про відновлення можливостей і бажання населення співпрацювати з кредитними спілками як фінансовими установами, що задовольняють попит на необхідні фінансові послуги. Однак говорити про відновлення докризових показників діяльності кредитних спілок, у тому числі членів ВАКС, поки що рано.

На кінець 2010 року трохи більш ніж 31 тисячі громадян були вкладниками кредитних спілок-членів ВАКС, а сума їхніх внесків на депозитні рахунки становила близько 612 млн грн.

Протягом 2010 року загальний кредитний оборот у кредитних спілках-членах ВАКС склав 171,5 тисячі кредитів на загальну суму близько 1 млрд грн.

У загальному кредитному портфелі кредитних спілок-членів ВАКС на кінець 2010 року знаходилось 159,4 тис. діючих кредитних договорів на суму 819,2 млн грн, з яких 27,9 тисяч кредитів на суму 160,9 млн грн мають певний рівень простроченості (більшість проблемних кредитів із зрозумілих об’єктивних причин перейшли в категорію прострочених у 2009 році, а частина з них у подальшому — в категорію неповернених у 2010 році).

Активи кредитних спілок-членів ВАКС на кінець 2010 року склали 874,9 млн грн (для порівняння — у 2009 році активи членів ВАКС складали 772,3 млн грн).

Не зважаючи на зменшення кількості членів у кредитних спілках на кінець 2010 року в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, активи та капітал кредитних спілок поступово зростають. За 2010 рік розмір активів кредитних спілок збільшився на 102,6 млн або на 13,3 %, а сума капіталу зросла на 31,3 млн грн, або ж на 18,7 %.

Зростання активів і капіталу відбувалося поступово протягом усього року, що свідчить про стабільну роботу кредитних спілок-учасників ВАКС.

Не зважаючи на відносне зменшення кількості вкладників, загальний обсяг вкладів на депозитних рахунках кредитних спілок-членів ВАКС станом на кінець 2010 року збільшився на 10,5 % порівняно з аналогічним періодом 2009 року, при цьому середній розмір вкладу на депозитний рахунок коливався в діапазоні від 16,8 тис. до 19 тис. грн. У той же час при відносно незначному збільшенні кількості позичальників на кінець 2010 року загальний обсяг кредитного портфеля в кредитних спілках-членах ВАКС збільшився на 19,8 %.

Аналіз структури кредитного портфеля кредитних спілок-членів ВАКС свідчить, що на кінець 2010 року окремі види кредитів за їх цільовим призначенням складали:

  • споживчі кредити — 41,1 % (336,5 млн грн);
  • кредити на інші потреби — 26,7 % (219 млн грн);
  • житлові кредити — 15,1 % (123,5 млн грн);
  • комерційні кредити — 10,6 % (86,9 млн грн);
  • селянські кредити — 3,7 % (29,9 млн грн);
  • фермерські кредити — 2,9 % (23,4 млн грн).

Найбільші темпи приросту обсягів кредитування в 2010 році були в сфері споживчого кредитування (споживчі кредити та близькі до них за своєю природою кредити на інші потреби), кредитування на ведення особистих селянських підсобних господарств, кредитування на будівництво, придбання чи ремонт житла. Загалом, портфель споживчого кредитування, житлових кредитів і кредитування на інші потреби в різні квартали 2010 року складав від 558 млн до 680 млн грн, тобто кредитні спілки продовжували, насамперед, задовольняти попит у фінансових ресурсах на особисті потреби членів кредитних спілок. У свою чергу, кредитування на підприємницькі цілі та потреби фермерських господарств із об’єктивних економічних причин особливої позитивної динаміки протягом 2010 року не демонструвало.

Загалом збільшення величини кредитного портфеля кредитних спілок-членів ВАКС є позитивним явищем, що підтверджує пожвавлення кредитування кредитними спілками своїх членів у посткризовий період. Однак необхідно звернути увагу на той факт, що у кредитному портфелі кредитних спілок внаслідок стрімкого зниження рівня кредитоспроможності населення в 2009 році значний відсоток складають прострочені кредити: 17,5 % від загальної кількості кредитів, а за обсягом — 19,6 % кредитного портфеля. Однак, якість кредитного портфеля, що формувався уже протягом 2010 року, залишається високою, а його структура — збалансованою і стійкою.

Протягом 2010 року в кредитних спілках-членах ВАКС спостерігається поступове зростання дохідності, яке на кінець року в порівнянні з його першим кварталом склало 32,4 %. Однак, на кінець 2010 року сума доходу членів ВАКС все ще залишалася на 20 % меншою в порівнянні з кінцем 2009 року.

У цілому ж, на прикладі кредитних спілок-членів ВАКС можна однозначно стверджувати, що ситуація на ринку кредитних спілок повною мірою стабілізувалася після нещодавньої фінансової кризи, є прогнозованою й зараз набуває позитивної динаміки як з точки зору кількісних показників діяльності національної системи кредитної кооперації, так і з точки зору соціально-економічної якості такої діяльності.

 

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net