Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

ВАКС отримала відповідь ДПА на свій лист стосовно деяких питань

 

ВАКС отримала відповідь ДПА на свій лист стосовно деяких питань, а саме:

Щодо визначення дати створення відокремленого підрозділу ДПА повідомляє: «відповідно до статті 95 Цивільного кодексу України відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі — ЄДР). Порядок включення таких відомостей визначений статтею 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі  Закон № 755), який поширюється у тому числі і на кредитні спілки.

Відповідно до частини дев’ятої статті 28 Закону № 755 державний реєстратор в день включення відокремленого підрозділу юридичної особи до ЄДР передає відповідні відомості до органів державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи та за відокремленого підрозділу.

Відповідно до зазначених норм датою створення відокремленого підрозділу є дата його включення до ЄДР».

Коментар ВАКС:

При цьому  також звертаємо вашу увагу на положення пунктів 15.1,  16.1.1, 45.2 відповідно статей 15, 16, 45 та статті 64 Податкового кодексу України щодо визначення податкової адреси відокремлених підрозділів та місця виконання податкових зобов’язань.  

Окрім того, слід звернути увагу й на положення пункту 157.12 статті 157 Податкового кодексу України відповідно до якого «Право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ органами державної податкової служби в порядку, встановленому законодавством». Для здійснення такої реєстрації виникає необхідність присвоєння відокремленому підрозділу коду ЄДРПОУ.

Враховуючи викладене та з метою уникнення подальших непорозумінь у взаємовідносинах з органами державної податкової служби, у тому числі під час проведення перевірок, наполегливо рекомендуємо членам ВАКС вжити заходів для внесення інформації про свої відокремлені підрозділи до ЄДР.

 

Щодо можливості направлення податкової інформації (в тому числі звітів, декларацій тощо) до органів державної податкової служби службами кур’єрської доставки за умовами наявності повідомлення про вручення листа ДПА повідомляє: «Згідно з статтею 49 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) платнику надається право обирати один з трьох способів подання податкової звітності:  особисто платником податків або уповноваженою на це особою; надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку. Дане право обмежується для великих і середніх підприємств, які зобовязані подавати податкові декларації в електронній формі.

У випадку подання звітності поштою відправлення здійснюється платником не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку звітування.

Відповідно до Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.97 р. № 799 звіти, розрахункові документи і декларації приймаються до відправлення листами (посилками, бандеролями) з оголошеною цінністю з позначкою «Звіт» та з рекомендованим повідомленням про вручення. Поштові відправлення з вкладенням звітів приймають поштампи, вузли та відділення поштового зв’язку (далі –підприємства поштового зв’язку).

Підприємства поштового звязку несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання послуг відповідно до законодавства».

Коментар ВАКС:

Враховуючи відповідь ДПА щодо цього питання та беручи також до уваги лист Держкомпідприємництва від 30.12.2008  N 11089, в якому зазначається, що  «послуги  кур'єрського зв'язку  не  можуть розглядатися як окремий вид діяльності у сфері надання  послуг  поштового  зв'язку»,  для направлення податкової інформації до органів державної податкової служби не радимо користуватися послугами служби кур’єрської доставки.    

 

Щодо оформлення відряджень ДПА повідомляє «Згідно з підпункту 140.1.7 пункту 140.1 статті 140 Кодексу при визначенні об'єкта оподаткування враховуються витрати на відрядження фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із таким платником податку або є членами керівних органів платника податку, в межах фактичних витрат особи, яка відряджена, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті), оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на найм інших жилих приміщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування у місці відрядження, в тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв'язку із здійсненням таких витрат.

Зазначені в частині першій цього підпункту витрати можуть бути включені до складу витрат платника податку лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, в тому числі бронювання місць у місцях проживання, страхових полісів тощо.

Відповідно до цього підпункту Кодексу сума добових визначається в разі відрядження:

  • у межах України та країн, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд),  згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами;
  • до країн, в'їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в'їзд),  згідно з наказом про відрядження та відмітками уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його замінює.
  • За відсутності зазначених відповідних підтвердних документів, наказу або відміток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в паспорті або документі, що його замінює сума добових не включається до складу витрат платника податку.
  • Сума добових, визначена в наказі про відрядження, не може перевищувати суму, встановлену абзацом четвертим пп. 140.1.7 пункту 140.1 ст. 140 Кодексу, а саме:
  • для  відряджень у межах території України, але не більш як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу;
  • для відряджень за кордон - не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу.

Таким чином, платник податку при відрядженні у межах території України чи закордон працівника підприємства може включити до складу витрат суму добових визначених в наказі про відрядження, яка не може перевищувати встановлених абзацом четвертим пп.140.1.7 пункту 140.1 ст. 140 Кодексу обмежень, за умови документального підтвердження відповідних витрат. При цьому,в Кодексі не зазначено, що підтвердним документом є посвідчення про відрядження з відмітками про прибуття та вибуття з місця відрядження, тобто посвідчення про відрядження не  є необов’язковим підтвердним документом, який би засвідчував відрядження працівника підприємства».  

 

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net