Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

ВАКС надала свої пропозиції до законопроекту «Про внесення змін і доповнень до деяких законів України» щодо регуляторної політики

Керуючись ст. 6 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ВАКС надала свої пропозиції до законопроекту «Про внесення змін і доповнень до деяких законів України» щодо регуляторної політики, в яких запропонувала:

Редакція законопроекту

Пропозиції ВАКС до проекту Закону

1.

<...>

 

2.

<...>

 

3.

2) доповнити частину третю статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1, 2006 р., № 13, ст. 110) новим абзацом такого змісту:

 

«Проекти актів Уповноваженого органу, що мають ознаки регуляторного акта, але на які не поширюється дія Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», оприлюднюються з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань у порядку та спосіб, передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється Уповноваженим органом та не може бути меншим ніж 10 днів. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту акта, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду Уповноваженим органом. За результатами цього розгляду Уповноважений орган повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє».

 

Викласти новий абзац частини третьої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у такій редакції:

 

 

«Проекти актів Уповноваженого органу, що мають ознаки регуляторного акта, але на які не поширюється дія Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», оприлюднюються з метою одержання письмових зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань у порядку та спосіб, передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Строк, протягом якого приймаються письмові зауваження та пропозиції, встановлюється Уповноваженим органом, але не може бути меншим ніж 20 днів з моменту опублікування проекту акту на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу. Усі письмові зауваження і пропозиції щодо проекту акта, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду Уповноваженим органом. За результатами цього розгляду Уповноважений орган приймає рішення про повне чи часткове врахування одержаних зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє, надсилаючи ініціатору пропозицій або зауважень письмові обґрунтування відхилення зауважень/пропозицій або лише часткового їх врахування».

4.

3) доповнити частину другу статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79) після абзацу третього новими абзацами такого змісту: 

«актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за винятком тих, що спрямовані на виконання нею повноважень, визначених пунктами 6, 7, 9, 11, 14, 16, 21, 22, 24-26, 30, 30¹, 34 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», і мають ознаки регуляторного акта;

актів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, що спрямовані на виконання ним повноважень, визначених пунктами 2, 4, 6, 8-16, 18-20 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», і мають ознаки регуляторного акта».

У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим.

 

 

 

 

 

 

 

Пропонуємо викласти у такій редакції

актів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, що спрямовані на виконання ним повноважень, визначених пунктами 6, 8, 11-16 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», і мають ознаки регуляторного акта».

 

5.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 


    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net