Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

 •  

Про особливості роботи касирів кредитних спілок під час семінару

У Львові, 2 квітня, відбувся одноденний семінар «Особливості роботи касирів кредитних спілок», який організувала Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (ВАКС) за підтримки Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ.

Участь у цьому семінарі взяли участь 35 касирів з різних кредитних спілок.

Семінар складався з таких основних тем:

1. Особливості здійснення касових операцій:

 • порядок здійснення емісійних і касових операцій з готівкою;
 • порядок оброблення готівки в кредитних установах України;
 • положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

2. Організація контролю якості грошових білетів і монет:

 • необхідність контролю якості грошей в обігу;
 • ознаки платіжності грошей;
 • порядок визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України;
 • виявлення фальшивих і неплатіжних банкнот.

3. Юридична та правова відповідальність за порушення касової дисципліни:

 • особливості посадової інструкції касира;
 • інструктивні положення, що регламентують діяльність касира;
 • методичні рекомендацій щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання касової дисципліни.

4. Основи менеджменту кредитної спілки:

 • Робота в команді та ефективність роботи кредитної спілки на основі особистого вкладу кожного працівника.
 • Організація робочого місця залежно від його спеціалізації; розташування, орієнтація, оснащення.
 • Робочий період, режим праці та відпочинку
 • Стрес-менеджмент для касира

5. Технології продажу продуктів кредитної спілки:

 • маркетингове середовище кредитної спілки;
 • розробка комплексу маркетингу в кредитній спілці;
 • типології клієнтів кредитних спілок;
 • фактори, що сприяють задоволенню клієнтів та фактори, що викликають обурення;
 • методики та технології ефективного спілкування;
 • касир людина, яка здійснює утримання клієнтів.

Розкриття цих тем відбувалося в тому числі за допомогою практичних матеріалів, які включали такі розділи:

1. Особливості ведення касових операцій у національній валюті в Україні:

 • загальні положення;
 • вимоги до організації готівкових операцій;
 • порядок оформлення касових операцій;
 • порядок ведення касової книги та обов’язки касира;
 • порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси;
 • особливості роботи з готівкою;
 • контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.

2. Застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки.

3. Методичні рекомендації щодо порядку проведення перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання касової дисципліни, повноти опублікування виручки від реалізації товарів (послуг).

4. Організація контролю якості грошових білетів і монет.

5. Етика ділового спілкування. Культура та якість обслуговування клієнтів:

 • норми конструктивного ділового спілкування;
 • правила привітання;
 • мовні формули етикету;
 • невербальні засоби комунікації;
 • організація робочого поля для ефективного спілкування;
 • правила ділової розмови.

6. Техніка продажу кредитних продуктів для кредитних спілок.

7. Конфліктменеджмент.

8. Звіт про соціальне дослідження з питань ставлення населення до існуючого номінального ряду банкнот і монет, а також структури платіжних інструментів, що використовує населення України при роздрібних платежах.

Семінар читали к.е.н., доцент, декан факультету Підвищення кваліфікації та перепідготовки Львівського інституту банківської справи УБС НБУ Олена Вікторівна Дубовик, к.е.н., доцент Львівського інституту банківської справи УБС НБУ Олександра Миколаївна Пашлишин, начальник відділу Національного банку України Андрій Володимирович Федець, практичний психолог Львівського інституту банківської справи УБС НБУ Тетяна Миколаївна Проценко.

Наприкінці семінару було проведено анкетування учасників, за результатами якого слід констатувати, що для всіх учасників навчання виявилося корисним і змістовним, програма семінару — цікавою й інтенсивною, організаційна частина викликала лише позитивні відгуки.

Крім того, за результатами анкетування виявилося, що більшість учасників цього семінару дуже рідко відвідують подібні заходи. При цьому, судячи з їхніх побажань, такі семінари мають бути регулярними, бо носять практичний характер і дозволяють застосовувати набуті знання в роботі.

Учасники семінару висловили щиру вдячність керівництву кредитних спілок за можливість у такий спосіб підвищити свою кваліфікацію та, відповідно, зробити свій вклад у покращення роботи кредитної спілки.

Після закінчення семінару всі слухачі отримали свідоцтва про участь.

ВАКС зі свого боку висловлює вдячність Львівському інституту банківської справи УБС НБУ за надану можливість провести семінар, учасникам заходу — за бажання навчатися, а керівникам кредитних спілок — за готовність підвищувати кваліфікацію своїх працівників.

Фото з семінару ›››

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net