Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

 •  

Досвід німецьких кооперативних банків: від створення до сьогодення

З 14 до 19 березня 2011 року відбувся робочий візит представників державних органів України та Всеукраїнської асоціації кредитних спілок до Німеччини, який організовував Проект технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості» GIZ/DGRV.

Метою візиту було ознайомитися з діяльністю німецької системи кооперативних банків і практикою регулювання такої діяльності з боку держави та саморегулівних утворень.

Українську делегацію представили Тетяна Синельниченко (головний консультант Головного управління соціально-економічної політики Адміністрації Президента України), Валентина Ящук (заступник директора департаменту фахової експертизи, начальник управління економіки та фінансів Кабінету Міністрів України), Віктор Новіков (директор юридичного департаменту Національного банку України, член правління НБУ), Ірина Говорун (заступник Голови Держфінпослуг), Олександр Калінін (член Комісії — директор департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур Держфінпослуг), Вікторія Жесан (член Комісії — директор інспекційного департаменту Держфінпослуг), Іван Угрин (начальник відділу розвитку страхового ринку, недержавного пенсійного забезпечення та небанківських кредитних послуг департаменту політики розвитку ринку фінансових послуг Міністерства фінансів України), Людмила Ящук (провідний економіст відділу розвитку страхового ринку, недержавного пенсійного забезпечення та небанківських кредитних послуг Департаменту політики розвитку ринку Міністерства фінансів України), Олександр Миченок (радник віце-прем’єр-міністра України), Марина Гудима (начальник відділу пруденційного нагляду за кредитними установами департаменту пруденційного нагляду Держфінпослуг), Олександр Вільчинський (головний спеціаліст відділу управління проектами управління європейської та євроатлантичної інтеграції і управління проектами Держфінпослуг), Вікторія Волковська (Президент ВАКС), Ірина Соколова (директор з питань методології та аналітики ВАКС), Анна Гамбург (керівник Проекту GIZ/DGRV «Підтримка фінансової діяльності в сільській місцевості»), Сергій Хоружий (експерт Проекту GIZ/DGRV).

Під час візиту делегація відвідала кооперативний банк Volksbank Rhein Ahr Eifel eG, виноробний кооператив Mayschoss, Федеральну установу з нагляду за ринком фінансових послуг BaFin (інтегрований регулятор фінансового сектора Німеччини), Німецьку кооперативну асоціацію Райффайзен (DGRV) (центр всієї кооперативної системи Німеччини, включаючи кредитну, споживчу, сільськогосподарську та будівельну кооперацію), Федеральну асоціацію німецьких кооперативних банків BVR (центр підтримання фінансової стабільності кооперативних банків та гарантування вкладів їх учасників), банківське акціонерне товариство BAG (спеціалізується на викупі та адмініструванні поганих активів кооперативних банків), Рейн-Вестфальську  регіональну кооперативну Асоціацію RWGV (є однією з 5 регіональних аудиторських асоціацій і виконує в тому числі функції моніторингу та обов’язкового аудиту діяльності кооперативних банків), Західнонімецький Кооперативний Центральний Банк (WGZ Bank AG) (один із фінансових центрів системи кооперативних банків Німеччини), Академію німецьких кооперативів (ADG) (здійснює навчання і підвищення кваліфікації керівників кооперативних банків та їх аудиторів).

Учасникам візиту було цікаво та корисно довідатися про таке.

У 1866 році в Німеччині з’явилися саме кредитні спілки, які згодом, отримавши банківські ліцензії, перетворилися в кооперативні банки.

Банки Німеччини поділяються на такі види:

 • приватні,
 • публічні,
 • федеральні,
 • кооперативні.

Зауважимо — кооперативних банків у Німеччині 1 156, що складає 70 % загальної кількості банків.

Розміри активів кооперативних банків коливаються від 16 млн до 43 млрд євро.

Німецькі кооперативні банки в своїй діяльності керуються законами «Про кооперацію», «Про кредитну справу», положеннями про платоспроможність, про ризики, про цінні папери та легалізацію/відмивання брудних коштів і критеріями БАЗЕЛЯ 2.

Федеральна установа з нагляду за ринками фінансових послуг BaFin є мегарегулятором, регулює банківський і небанківський сектори.

BaFin існує за рахунок учасників ринку, які раз на рік на спеціальний рахунок у Бундесбанке сплачують 4 000 євро.

Протягом року BaFin перевіряє близько 15 % кооперативних банків, річний аудиторський звіт є головною підставою для нагляду. Цікаво, що за два тижні до проведення аудиту регіональна аудиторська асоціація повідомляє BaFin про проведення перевірки з метою надання регулятору можливості взяти участь у проведенні аудиту. У разі отримання зауважень щодо діяльності кооперативного банку Регулятор може брати участь у його загальних зборах, які проводяться раз на рік та, якщо виявлені порушння, може вимагати зміни керівництва.

Основні принципи регулювання кооперативних банків — попередження та рекомендації.

Федеральна Асоціація німецьких Фольксбанків і банків «Райффайзен» (BRV) є національною спеціалізованою асоціацією та носієм Фонду гарантування. Членами Фонду є місцеві кооперативні банки, центральні кооперативні банки та спеціальні фінансові інститути. BVR, як і регіональні аудиторські асоціації, є членом Національної асоціації DGRV. Серед інших Асоціація об’єднує 1 138 кооперативних банків, які мають 16,3 млн членів та обслуговують 30 млн клієнтів.

Одна з головних функцій BVR — зберегти стабільність кооперативних банків по фінансовим та інституціональним напрямкам, що має підвищувати довіру членів кооперативів і знижувати витрати банків на забезпечення своєї фінансової стабільності.

Представники BVR навели статистику — за 10 останніх років кількість кооперативних банків у Німеччині скоротилась на третину, проте активи цих банків виросли в два рази. У середньому ж сума балансу одного середньостатистичного банку збільшилася в сім разів. Завдяки превентивним заходам, які складають 85 % роботи BVR, за останні більш ніж 70 років не було зафіксовано жодного випадку банкрутства кооперативного банку в Німеччині, а, відповідно, самі вкладники цієї системи не втратили ані центу.

Фонд розглядає річні аудиторські звіти й зовнішні рейтинги, що проводять незалежні агентства для великих інститутів. Фонд самостійно розробив програму рейтингування, на підставі якої проводить рейтинги місцевих кооперативних банків. Консультації та захист кооперативних банків є прерогативою BVR. Головне завдання Фонду — не виплата грошей вкладникам, а збереження кооперативного банку. Фінансується Фонд виключно за рахунок своїх членів — кооперативних банків. Якщо коштів Фонду не вистачає, у рамках солідарної відповідальності учасники Фонду сплачують додаткові внески. Розмір членського внеску кооперативного банку до Фонду коливається від 0,004 до 0,005 % від активів або 0,096 % від суми виданих кредитів. При цьому надійні кооперативні банки можуть сплачувати 80 % від суми встановленого членського внеску, а банки, в яких є попередження, фінансові ризики —  до 140 % від встановленої суми внеску (в залежності від результатів внутрішнього рейтингу, який проводить Фонд).

Держава участі в роботі Фонду не бере. Основні функції Фонду: внутрішні рейтинги банків, попередження, санація, яка займає тільки 15 % від обсягу усіх напрямків діяльності Фонду.

Профілактичні заходи:

 • моніторинг діяльності кооперативних банків;
 • реалізація окремих заходів (примусове зменшення великих кредитів);
 • контролінг доходів банку;
 • вимагання реструктуризації, щоквартальне оцінювання реструктуризації.

Законодавство Німеччини передбачає повну персональну відповідальність членів правлінь кооперативних банків, які несуть фінансову відповідальність усім своїм майном, навіть грошима власного пенсійного накопичення.

Банківське акціонерне товариство BAG. Головна функція так званого «БЕД»-банку — управління «поганими» кредитами кооперативних банків. Слід зауважити, що за необхідності банк викуповує «погані» кредити, які підлягають санації, за ціною їх номінальної вартості, частину якої BAG покриває за рахунок Фонду. Окрім того, незалежно від процесу санації, «здорові» банки можуть продати частину неякісного кредитного портфеля. Таким чином, ВАG звільняє ресурси банків для покращення їхньої оперативної діяльності. Цікаво, що банківське акціонерне товариство BAG, яке входить до системи та спеціалізується на викупі й адмініструванні «поганих» активів кооперативних банків, окрім завдання скуповування неякісних кредитних портфелів, ставить перед собою завдання нерозголошення інформації про певні проблеми, що виникли в банку, саме щоб зберегти спокій владників банку. Акціонером BAG є Фонд гарантування.

DGRV — Німецька Кооперативна асоціація «Райффайзен» — центральна асоціація, яка здійснює діяльність відповідно до закону про кооперативні організації. Асоціація об’єднує 17,8 млн пайщиків, має понад 780 співробітників та є однією з найбільших економічних організацій Німеччини. До головних задач DGRV віднесено такі: розробка стандартів звітності, проведення аудитів і ревізій кооперативних банків і кооперативів, об’єднаних в єдину кооперативну систему, навчання їхнього персоналу, забезпечення представлення інтересів, у тому числі й у державних органах влади.

Рейн-Вестфальська регіональна кооперативна Асоціація RWGV виконує функцію обов’язкового аудиту діяльності кооперативних банків. Одна з основних функцій регіональної кооперативної Асоціації — проведення якісних і поглиблених аудитів своїх членів та ознайомлення з висновками цих перевірок наглядові ради та загальні збори банків, а також BaFin і Федеральний банк.

Асоціація RWGVодна з п’яти регіональних асоціацій, зареєстрованих у Німеччині, об’єднує 640 кооперативних банків, що обслуговують території, на яких проживає понад 18 млн громадян. 2,8 млн (або 16 % населення) є членами кооперативних банків й інших кооперативів. 

Для всіх банків Німеччини розроблено одну програму звітності, яку учасники фінансового ринку надають до асоціацій, Федерального банку та BaFin.

Західнонімецький кооперативний центральний банк (WGZ Bank AG) є одним з двох центральних банків, що здійснюють свою діяльність у системі кооперативних банків Німеччини. Однією з основних функцій WGZ Bank AG є здійснення розрахунково-клірингової діяльності для 224 банків системи, ведення рахунків цих банків, здійснення переказу коштів для учасників системи, спільне з кооперативними банками кредитування великих клієнтів, а також консультування, розробка й забезпечення кооперативних банків програмними продуктами, електронний банкінг тощо. 

Volksbank Rhein Ahr Eifel eG Фольксбанк (м. Бад Нойенар) — один з 1 156 кооперативних банків Німеччини. У порівнянні з українськими кредитними спілками, кооперативні банки Німеччині, у тому числі й Volksbank Rhein Ahr Eifel eG Фольксбанк, обслуговують не тільки депозитні, а й поточні рахунки населення, надаючи послуги по забезпеченню різних розрахунків фізичним та юридичним особам.

У Німеччині працює 5 281 кооператив, в яких об’єднано понад 17,7 млн громадян.

Академія німецьких кооперативів (ADG). 75 % усіх кооперативних банків Німеччини навчаються та підвищують кваліфікацію керівників, менеджменту та співробітників кооперативних банків, аудиторів саме в Академії німецьких кооперативів. Кооперативні банки є членами Академії. Освітня концепція ADG передбачає навчання фахівців не тільки кооперативних банків, а й усіх інституцій фінансової системи. Крім ADG у системі навчання фахівців кооперативних банків працюють також й інші учбові центри та інститути, однак за ADG закріплено проведення стандартизації навчальних програм і координація дій по навчанню усіх навчальних центрів системи.

У законодавстві Німеччини передбачена пряма норма щодо необхідності постійно підвищувати кваліфікацію фахівців кооперативної системи, виконання якої забезпечується навчальними закладами за координуючої ролі ADG. Враховуючи вимоги законодавства, кар’єрне зростання фахівців у кооперативних банках напряму залежить від їхнього бажання та можливостей у проходженні навчання/підвищення кваліфікації за програмами ADG та отриманні відповідних сертифікатів.

При цьому, фінансується ADG за рахунок періодичних членських внесків та разових внесків фінансових установ за навчання.

Серед програм Академії як 1—3 денні семінари/тренінги, 2—3 тижневі курси, так і 2-річне навчання та можливість отримання вищої освіти. Один з основних напрямків діяльності Академії — навчання аудиторів. Свої програми Академія погоджує з регулятором, особливо, беручи до уваги те, що кожний кооперативний банк повинен мати свою програму навчання/підвищення кваліфікації кадрів.

CIM «Центр інтернаціонального розвитку та міграції» забезпечує інтегрованими спеціалістами з Європи локального роботодавця, який відіграє важливу роль у розвитку економіки України та відповідає напрямам співробітництва, що узгоджені міжурядовим протоколом урядами України та Німеччини.

Виноробний кооператив Mayschoss (Майшос) шляхом членства в регіональній аудиторській асоціації входить до системи кооперативних об’єднань Німеччини — Німецької кооперативної асоціації «Райффайзен» (DGRV). У Регіональні аудиторські асоціації DGRV на місцевому рівні об’єднані 2 994 товарні кооперативи та кооперативи побутового обслуговування, а також 801 сільськогосподарський кооператив. Виноробний кооператив Mayschoss є одним з перших переробних кооперативів Німеччини, який було засновано в 1868 році; до його складу входить 320 учасників — виноробів регіону. Кооператив зробив значний вклад у покращення добробуту життя населення регіону та розвиток виноробства й туризму.

Аудиторський висновок. Аудиторський висновок відображає не тільки фінансову діяльність банку, а і його організаційну структуру, органи управління та їхні професійні навики, ризик-менеджмент, відповідність нормативам, правильність внутрішніх систем контролю та ревізій, наявність і виконання посадових обов’язків співробітників банку, відповідність діяльності банку його бізнес-стратегії, також проводиться аудит ІР технологій. Головними критеріями для аудиторської перевірки є БАЗЕЛЬ 2.

Аудит зазвичай проводять 5—7 осіб. Висновки направляють у центральний банк, а центральний банк, відповідальний за діяльність кооперативного банку, надає свої висновки регулятору та повідомляє BaFin у разі виявлення порушень.

Кооперативний банк перевіряє та асоціація, членом якої він є. Відповідно до законодавства кожний кооператив повинен бути членом однієї з асоціацій, які, в свою чергу, проводять аудиторські перевірки цих кооперативів.

Право проведення перевірок асоціаціям надають регіональні/федеральні органи влади. Методику проведення аудиторських перевірок, що застосовують асоціації, регулярно перевіряють на якість незалежні експерти й контролює регулятор у взаємодії з Міністерством фінансів.

У Німеччині працює 5 регіональних аудиторських асоціацій. Їхня організаційна структура передбачає розподіл по сегментам ринку. Вищий орган — з’їзд, який обирає наглядову Раду, а Рада, в свою чергу, обирає Правління. Один з членів Правління обов’язково повинен бути аудитором. Основними функціями Асоціації є такі: аудит, консалтинг, супровід своїх членів, окремі представницькі функції та навчання на регіональному рівні.

Законодавством Німеччини передбачена обов’язкова участь кооперативних банків і кооперативів у професійних асоціаціях.

Усі кооперативні банки є членами/акціонерами регіональних центральних банків і національної асоціації BVR, усі є членами Фонду гарантування вкладів і членами аудиторських асоціацій; більшість банків — членами навчальної Академії.

У період світової фінансової кризи найменша кількість порушень і проблем було саме в кооперативних банків. Протягом останніх 70 років не вводили мораторіїв, хоча центральні банки або фонд гарантування вкладів здійснювали певну фінансову підтримку банкам, які цього потребували.

Для відкриття кооперативного банку в Німеччині статутний капітал повинен складати не менш 5 млн євро. Членів Правління повинно бути не менш двох осіб. Засновниками кооперативів повинні бути, відповідно до законодавства про кооперацію, три особи (раніше — сім), але для заохочення створення нових кооперативів у будь-яких галузях зробили відповідні зміни в законодавстві. Щоб відкрити кооперативний банк, потрібно надати бізнес-план і призначити двох виконавчих директорів, які, в свою чергу, мають відповідати вимогам регулятора.

Члени Наглядових Рад повинні мати профільну юридичну чи економічну освіту, або достатній досвід роботи, або пройти курси підвищення кваліфікації.

Загальні збори кооперативних банків. Загальні збори проводять раз на рік. Збори обирають Наглядову раду, Наглядова Рада — Правління. Член Правління повинен мати вищу освіту або визнаний BaFin певний сертифікат (диплом) Академії, практичний досвід і відповідати вимогам закону «Про кредитну справу». Загальні збори також обирають Ревізійну комісію, яка слідкує за діяльністю банку протягом року й звітує Зборам. Крім того, у кожному банку передбачена посада внутрішнього ревізора. У більшості банків створені відділи внутрішньої ревізії, де працює три й більше осіб. 

Про проведення зборів кооперативний банк повідомляє в регіональних ЗМІ та розміщує оголошення у відділеннях. Особисті запрошення членам не надсилають. 150 пайовиків банку обирають одного делегата на збори.

Також Загальними зборами визначається максимальний розмір кредитів.

Цікаво, що в Німеччині середня відсоткова ставка по кредитам складає 4 %, а по депозитам — від 0,5 до 2,5 % річних. Середній розмір споживчого кредиту — 50—60 тис. євро; середній розмір кредиту на нерухомість — 100—200 тис. євро, а строк користування — від 10 до 20 років.

Пайовики кооперативних банків отримують дивіденди, як правило, у розмірі 5 % на пай. Податки на дивіденди підпадають під загальні правила оподаткування капіталовкладень.

Банківська система Німеччини

Кредитна система Німеччини відображає модель порівняно жорсткої грошово-кредитної політики, незважаючи на широкі політичні права регіонів, які входять до федерації. Особливості пов’язані також з тим, що всі основні функції фінансового посередництва сконцентровані в універсальних банках (комерційних і кооперативних банках, ощадних касах), які не спеціалізуються на окремих операціях.

Грошово-кредитна система Німеччини — одна з найрозвинутіших в Європі. Репутація Німеччини як провідного банківського центру світу пов’язана з досконалістю національного законодавства. Законодавчі акти, які регулюють банківську діяльність, поділяються на дві групи: загальні, що обов’язкові для фінансово-кредитних установ на території всієї країни, та особливі — обов’язкові для фінансово-кредитних установ на території окремих федеральних земель.

У Німеччині реалізована модель мегарегулятора, яка передбачає, що контроль за будь-якою діяльністю з надання фінансових послуг здійснює єдиний орган — мегарегулятор — BAFin — Федеральне відомство фінансового нагляду (з 2002 р.).

Грошово-кредитна система Німеччини має дворівневу структуру. На першому рівні грошово-кредитної системи знаходиться Німецький федеральний банк. Німецький федеральний банк («Бундесбанк») є спадкоємцем «Рейхсбанку», створеного в 1875 р. Другий рівень кредитної системи Німеччини складають універсальні та спеціалізовані банки. За формою власності вони можуть бути приватними, кооперативними або публічно-правовими інституціями. У Німеччині є численні банки та фінансові інститути державні, кооперативні та приватні, ощадні каси, що мають особливо велике значення при здійсненні фінансових операцій, пов’язаних з ринком житла й житловим фондом, платежах за проживання та комунальні послуги. Приватні особи при невеликих платежах по чеках широко користуються й «Постбанком», філії якого знаходяться в поштових відділеннях.

Банківську систему Німеччини можна розділити на п’ять груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибіркові статистичні дані кооперативної системи Німеччини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова кооперативна система Німеччини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка про Проект технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості» GiZ/DGRV

Проект технічної допомоги «Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості» GiZ/DGRV реалізується в рамках двостороннього міжурядового технічного співробітництва. Донором Проекту виступає Федеральне Міністерство економічного розвитку і співробітництва (BMZ), виконавцем Проекту є Німецьке Товариство міжнародного співробітництва (GIZ), консультантом-виконавця — Німецька Кооперативна Асоціація «Райффайзен» (DGRV).

Керівник проекту — Анна Гамбург.

Створена в Україні фінансова система майже не досягає мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) і найбідніше населення в сільській місцевості. Ключовими проблемами сектору кредитних спілок є те, що правові рамки їхньої діяльності все ще потребують покращення, а інституційні структури сектору не достатньо сильні.

За період реалізації першої (11/2004—12/2007) і другої (05/2007—04/2010) фаз Проекту було досягнуто:

 • на макрорівні: сформовані правові рамки нагляду та регулювання; Кабінет Міністрів України прийняв стратегію сектору, Верховна Рада України прийняла в першому читанні поправки до відповідного закону;
 • на мeзорівні: асоціація (ВАКС) надає послуги, «Програма захисту вкладів» (ПЗВ) виконує функції стабілізації фінансового стану кредитних спілок учасників Програми, Функції Центральної фінансової установи APEX частково виконує УОКС у співробітництві з ПАТ «Фольксбанк» і ФК «Ойкокредит-Україна», аудиторська фірма створена, методику аудиту за міжнародними стандартами (CIM-експерти) розроблено;
 • на мiкрорівні: пілотний проект з 9 кредитними спілками виконано (нові продукти, інструменти управління й контролю), опрацьовано досвід для подальшого розвитку сектору (регулювання, розподіл завдань між ВАКС, ПЗВ, УОКС, аудиторською фірмою, регіональними структурами).

Для третьої фази Проекту (05/2010—12/2012) технічним завданням передбачено удосконалити правові та регуляторні умови, включаючи фінансовий нагляд за мікрофінансовим (сільським) сектором, та покращити пропозиції відповідних фінансових послуг для мікро -, малих і середніх підприємств і населення в сільській місцевості.

Третя фаза Проекту передбачає чотири компоненти: правові рамки, регулювання та фінансовий нагляд; Центральна фінансова установа Арех; послуги ВАКС, включаючи підвищення кваліфікації; міжнародний досвід.

У третій фазі Проекту політичним партнером виступає Міністерство фінансів України, реципієнтами Проекту є Держфінпослуг, ВАКС, ПЗВ й Українська об’єднана кредитна спілка (УОКС).

Для першого компоненту Проекту (правова основа, регулювання та фінансовий нагляд) передбачається надання Проектом таких послуг:

 • консультування щодо законодавства й нагляду;
 • сприяння діалогу між найважливішими партнерами (Мінфін, Держфінпослуг, сектор);
 • консультування та підвищення кваліфікації спеціалістів партнерів щодо нормативів і показників;
 • консультування щодо розбудови системи самоконтролю off-site і on-site (моніторинг, зовнішній аудит);
 • консультування щодо взаємодії між Держфінпослуг і ПЗВ;
 • підвищення кваліфікації спеціалістів партнера (аудит, взаємодія, управління, контроль, контролінг);
 • підтримка запровадження системи раннього попередження;
 • підтримка в пошуку відповідних рішень щодо програмного забезпечення.

Для другого компоненту Проекту (Центральна фінансова установа Apex) передбачається надання Проектом таких послуг:

 • надання консультацій щодо стратегічного й оперативного підприємницького планування;
 • надання консультацій щодо розробки та впровадження послуг центральної фінансової установи Apex (вирівнювання ліквідності та профілактика ліквідності, рефінансування);
 • сприяння переговорам з фінансово потужними установами й потенційними донорами капіталу щодо рефінансування;
 • підготовка до виконання функції розподілу цільових кредитів;
 • підтримка в розробці та впровадженні нових продуктів;
 • перевірка можливостей участі установи Apex у платіжних системах;
 • підтримка в розробці та впровадженні внутрішніх правил, положень.

Для третього компоненту Проекту (послуги ВАКС, включаючи підвищення кваліфікації) передбачається надання Проектом таких послуг:

 • підтримка в поширенні пілотних результатів (підготовка допоміжних засобів для розвитку інструментів управління та контролінгу; подальше навчання для використання зазначених вище інструментів; розподіл завдань у системі ВАКС);
 • надання експертної допомоги для визначення потреби в навчанні та підвищенні кваліфікації;
 • надання експертної допомоги для розробки орієнтованої на потреби концепції навчання;
 • надання експертної допомоги для розвитку кадрів (стандартні вимоги до фахівців, система оцінки фаховості працівників, система стимулювання тощо);
 • підтримка в розробці та впровадженні бази даних членів асоціації;
 • надання консультацій у проведенні PR-кампанії щодо підвищення кваліфікації;
 • надання консультацій щодо впровадження концепції навчання.

Для четвертого компоненту Проекту (міжнародні контакти й обмін досвідом) передбачається надання Проектом таких послуг:

 • планування, організація та проведення міжнародних конференцій;
 • підтримка постійного діалогу між українським сектором кредитних спілок і відповідними організаціями інших країн;
 • проведення фахових візитів.

 

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net