Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Встановлено загальні вимоги з підготовки та порядку надання платникам податків письмових податкових консультацій органами ДПС України

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
  

Л И С Т

21.01.2011 № 1600/7/10-1017/220

Про направлення Методичних рекомендацій

Державна податкова адміністрація України з метою упорядкування процедури підготовки на надання письмових податкових консультацій відповідно до статей 52, 53 Податкового кодексу України (2755-17) направляє для використання в роботі Методичні рекомендації щодо надання органами ДПС України письмових податкових консультацій.

 <...>

 

в.о. Голови ДПС України                                                              А.Головач

Додаток

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо надання органами ДПС України письмових податкових консультацій

Ці Методичні рекомендації встановлюють загальні вимоги з підготовки та порядку надання платникам податків письмових податкових консультацій органами ДПС України (далі — Рекомендації).

Податкова консультація (далі — консультація) — це допомога органу ДПС конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів та іншого законодавства, здійснення контролю за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

1.1. За зверненням платників податків органи ДПС безоплатно надають консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства.

1.2. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

2. Консультація на запит платників податків повинна надаватися у терміни, встановлені законом для надання відповіді на звернення громадян до органів державної влади.

3. Підставою для надання консультації може бути:

  • звернення платника податків до контролюючого органу щодо надання податкової консультації (ст. 52 ПК України) (2755-17);
  • визнання судом раніше наданої податкової консультації недійсною (п. 53.3 ст. 53 ПК України) (2755-17).

4. Податкові консультації застосовуються протягом терміну дії відповідної норми нормативно-правового акта з питань оподаткування або іншого акта, контроль за дотриманням якого покладено на орган ДПС.

4.1. Консультації вважаються такими, що змінені та/або скасовані:

  • із втратою чинності норми закону або іншого акта, допомогу у практичному використанні якої надано;
  • із набранням законної сили рішення суду, яким визнано недійсною таку консультацію;
  • якщо така консультація відкликана та/або змінена листом органу ДПС, яким вона надавалась.

Визнання судом такої податкової консультації недійсною є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду (п. 53.3 ст. 53 ПК України) (2755-17).

5. Консультація повинна відповідати таким вимогам:

1) надаватися згідно з цими Рекомендаціями виходячи з положень Податкового кодексу України (2755-17) та економічного змісту того чи іншого виду податку, збору (обов'язкового платежу), інших законів, що регулюють справляння відповідних зборів/плати.

2) містити у назві посилання на конкретну статтю або пункт акта законодавства, щодо якого вона надається.

3) відповідати вимогам Типової інструкції з діловодства в органах ДПС, затвердженої наказом ДПА України від 01.07.98 р. N 315, із змінами та доповненнями, розробленої відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153 (1153-97-п) «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади».

6. Проекти листів, якими надаються податкові консультації з питань застосування податкового законодавства, готуються структурним підрозділом, до компетенції якого відноситься питання, викладене у відповідному зверненні.

В обов'язковому порядку такий проект погоджується із керівниками структурних підрозділів податкового контролю юридичних осіб (крім підрозділу оподаткування фізичних осіб) та юридичного.

7. Органи державної податкової служби України мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень.

8. Консультації надаються органом державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, або вищим органом державної податкової служби, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а також центральним органом державної податкової служби.

9. У разі коли суд визнав консультацію недійсною, орган державної податкової служби зобов'язаний у дводенний термін з дня отримання такого судового рішення надати його копію центральному органу державної податкової служби (підрозділу, до компетенції якого відноситься питання, викладене у відповідному зверненні, та юридичному), скасувати відповідну консультацію у разі набрання рішенням суду законної сили.

 

Директор Юридичного  департаменту                                                                  В.Верніченко

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net