Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Представники державних органів і небанківського фінансового ринку обговорили проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» під час круглого столу

24 березня 2011 р. відбувся круглий стіл, під час якого відбулося обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України».

У круглому столі взяли участь керівники Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та представники асоціацій/об’єднань учасників фондового та фінансового ринку.

Предметом обговорення став законопроект, яким передбачено, що частина регуляторних нормативно-правових актів, такі як встановлення обов’язкових нормативів достатності капіталу, віднесення операцій до того чи іншого виду фінансових послуг, визначення професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів, інших вимог, не будуть підпадати під дію Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Таким чином, у разі прийняття законопроекту, такі регуляторні нормативно-правові акти  не будуть погоджуватися Держпідприємництвом, не буде здійснюватися відстеження впливу цих документів на ринки, що регулюються, а відповідно — захист інтересів підприємців з боку Держпідприємництва здійснюватися також не буде. Встановлювати вимоги буде виключно регулятор, а ринок зможе протягом 10 днів надати свої пропозиції/зауваження, які Уповноважений орган може «повністю, або частково» врахувати або «мотивовано їх відхиляти».

Представники асоціацій та об’єднань фондового й фінансового ринку не підтримали такі пропозиції та зауважили, що необхідно зберегти інструменти захисту інтересів учасників ринку. Представники фондового ринку навели приклади своєї практики широкого обговорення проектів нормативно-правових актів регулятором з представниками асоціацій фондового ринку. Представники ринку фінансових послуг звернули увагу на недостатність  діалогу й обговорень проектів на ринку фінансових послуг та несвоєчасність оприлюднення проектів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності фінансового ринку.  

Зі свого боку ВАКС запропонувала викласти новий абзац частини третьої ст. 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у такій редакції:

«Проекти актів Уповноваженого органу, що мають ознаки регуляторного акта, але на які не поширюється дія Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», оприлюднюються з метою одержання письмових зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань у порядку та спосіб, передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Строк, протягом якого приймаються письмові зауваження та пропозиції, встановлюється Уповноваженим органом, але не може бути меншим ніж 20 днів з моменту опублікування проекту акту на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу. Усі письмові зауваження і пропозиції щодо проекту акта, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду Уповноваженим органом. За результатами цього розгляду Уповноважений орган приймає рішення про повне чи часткове врахування одержаних зауважень і пропозицій або мотивовано їх відхиляє, надсилаючи ініціатору пропозицій або зауважень письмові обґрунтування відхилення зауважень/пропозицій або лише  часткового їх врахування».

Також ВАКС вважає, що певні регуляторні акти повинні погоджуватися з Держпідприємництвом і запропонувала (на відміну від запропонованого проекту) доповнити частину другу ст. 3 Закону   України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» абзацом такого змісту:  

«Дія цього Закону не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з прийняттям:

<…>

актів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в сфері регулювання ринків фінансових послуг, що спрямовані на виконання ним повноважень, визначених пунктами 6, 8, 11—16 частини першої ст. 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», і мають ознаки регуляторного акта».

Нижче наводимо порівняльну таблицю.

№ п/п

Редакція законопроекту

Пропозиції ВАКС до законопроекту

1.

Верховна Рада України постановляє:

1.        Внести зміни до таких законів України:

 

2.

<…>

<…>

3.

2) доповнити частину третю статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1, 2006 р., № 13, ст. 110) новим абзацом такого змісту:

 

«Проекти актів Уповноваженого органу, що мають ознаки регуляторного акта, але на які не поширюється дія Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», оприлюднюються з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань у порядку та спосіб, передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється Уповноваженим органом та не може бути меншим ніж 10 днів. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту акта, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду Уповноваженим органом. За результатами цього розгляду Уповноважений орган повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє».

 

Викласти новий абзац частини третьої ст. 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» у такій редакції:

 

 

 

«Проекти актів Уповноваженого органу, що мають ознаки регуляторного акта, але на які не поширюється дія Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», оприлюднюються з метою одержання письмових зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань у порядку та спосіб, передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Строк, протягом якого приймаються письмові зауваження та пропозиції, встановлюється Уповноваженим органом, але не може бути меншим ніж 20 днів з моменту опублікування проекту акту на офіційному веб-сайті Уповноваженого органу. Усі письмові зауваження і пропозиції щодо проекту акта, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду Уповноваженим органом. За результатами цього розгляду Уповноважений орган приймає рішення про повне чи часткове врахування одержаних зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє, надсилаючи ініціатору пропозицій або зауважень письмові обґрунтування відхилення зауважень/пропозицій або лише  часткового їх врахування».

4.

3) доповнити частину другу статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79) після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

«актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за винятком тих, що спрямовані на виконання нею повноважень, визначених пунктами 6, 7, 9, 11, 14, 16, 21, 22, 24—26, 30, 30¹, 34 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», і мають ознаки регуляторного акта;

актів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, що спрямовані на виконання ним повноважень, визначених пунктами 2, 4, 6, 8-16, 18-20 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», і мають ознаки регуляторного акта».

У зв’язку з цим абзаци четвертий — десятий вважати відповідно абзацами шостим — дванадцятим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

актів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, що спрямовані на виконання ним повноважень, визначених пунктами 6, 8, 11—16 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», і мають ознаки регуляторного акта».

 

5.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net