Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Оприлюднено інформаційний лист щодо складання та подання фінансової звітності за 2010 рік до Держфінпослуг

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

 

Щодо складання та подання фінансової  звітності за 2010 рік  до Держфінпослуг

 

З метою сприяння складанню фінансовими установами достовірної та прозорої фінансової звітності за 2010 рік та керуючись статтею 14, пунктами 8 та 18 частини першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Держфінпослуг повідомляє.

Статтею 14 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» передбачено обов’язок фінансової установи вести облік своїх операцій та надавати звітність відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг.

Річна фінансова звітність, що подається фінансовими установами, складається в обсязі, визначеному для річної фінансової звітності частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Так, відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Відповідно до частини четвертої статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

Наказом Міністерства фінансів України від 10.06.10 № 382, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.07.10 за № 470/17765, внесено зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 398/3691 (із змінами), та запроваджено нову редакцію форми Звіту про рух грошових коштів.

Враховуючи зазначене, при поданні фінансової звітності за 2010 рік до Держфінпослуг слід взяти до уваги, що:

1. Фінансові компанії складають форму Звіту про рух грошових коштів у паперовому вигляді з урахуванням вищезазначених змін, а в електронній формі з урахуванням змін до Структури файлів, формату та опису полів електронної форми звітних даних фінансових компаній та юридичних осіб-суб'єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати окремі види фінансових послуг, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 20.01.11 № 30 за допомогою програми, яка розташована на офіційному WEB-сайті Держфінпослуг (http://www.dfp.gov.ua/905.html) у розділі «Електронна взаємодія з учасниками ринку».

2. Страховики та суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення складають форму Звіту про рух грошових коштів у паперовому вигляді з урахуванням вищезазначених змін; заповнення в електронній формі буде запроваджено після внесення змін в програмне забезпечення щодо формування файлів у форматі, встановленому Держфінпослуг, про що буде повідомлено додатково.

3. Ломбарди, кредитні спілки та інші кредитні установи складають форму Звіту про рух грошових коштів тільки у паперовому вигляді з урахуванням вищезазначених змін.

Крім того, звертаємо увагу фінансових установ на те, що при складанні форми Звіту про рух грошових коштів за 2010 рік:

- слід керуватися Змінами до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 12.01.11 № 10;

- відповідно до спільного листа Міністерства фінансів України від 14.01.11 № 31-34020-06-5/893 та Державного комітету статистики України від 14.01.11 № 04/4-7/28 дані в рядках графи 4 «За аналогічний період попереднього року» форми Звіту про рух грошових коштів за 2010 рік підприємствами можуть не наводитися у зв’язку з тим, що показники розділу І «Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності» зазначеної форми за 2010 рік не збігаються з показниками цього розділу за 2009 рік.

 

Член комісії – директор департаменту пруденційного нагляду                                                                 О.В. Бондаренко

 

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net