Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

ВАКС – 2010: 12 справ, які стали реальністю в році, що минає


ВАКС — 2010:

12 справ, що стали реальністю в році, що минає

1. Утворена в липні цього року парламентська Тимчасова слідча комісія з питань розслідування обставин і причин сучасного стану справ у системі кредитної кооперації оприлюднила свій звіт, що був заслуханий Верховною Радою України 24 грудня під час її пленарного засідання. Звіт значною мірою базується на пропозиціях ВАКС, що в цілому дозволило уникнути можливих негативних наслідків для кредитних спілок, адже в звіті ТСК відсутні несприятливі висновки та рекомендації щодо подальшого розвитку кредитних спілок. У свою чергу, звіт ТСК має надати додаткового поштовху для проведення реальних реформ і забезпечення належної підтримки з боку держави діяльності національного кредитно-кооперативного руху в 2011 році.

2. Протягом 2010 року Держфінпослуг у складі команди Віктора Суслова, а потім команди Василя Волги продовжувала роботу з підготовки нової редакції Концепції розвитку системи кредитної кооперації. Положення оновленої Концепції після її схвалення Кабінетом Міністрів України мали стати основою для подальшого просування відповідних урядових законодавчих ініціатив. Однак, оскільки пропоновані Держфінпослуг редакції Концепції на всіх етапах її розробки містили суттєві обмеження, а подекуди прямі загрози для діяльності кредитних спілок, значною мірою завдяки зусиллям ВАКС проходження всіх попередніх редакцій Концепції було зупинено на стадії їх розгляду міністерствами та секретаріатом КМУ.

3. Завдяки зусиллям ВАКС у нещодавно прийнятому Податковому кодексі відсутні норми, що нівелювали статус неприбутковості кредитних спілок, а також на відміну від банків уводили оподаткування процентів на внески (вклади) членів кредитних спілок уже з 1 січня 2011 року, встановлювали ставку оподаткування по доходу, розподіленому на пайові внески членів кредитних спілок, на рівні 15 %, а не 5 %, запроваджували необхідність використання в кредитних спілках при здійсненні готівкових операцій розрахунково-касових апаратів.

4. ВАКС зупинено просування з боку зацікавлених державних органів і низки народних депутатів ініціативи щодо запровадження в діяльності кредитних спілок по аналогії із страховиками та ломбардами бланків суворої звітності при здійсненні операцій з надання фінансових послуг. Таким чином, кредитні спілки зекономлять на кожній кредитній чи депозитній операції вартість бланків суворої звітності (5 гривень вартості бланку х 2 екземпляри бланків для кредитної спілки та клієнта відповідно), а також витрати, пов'язані з адмініструванням бланків суворої звітності й штрафними санкціями за їх псування чи втрату.

5. ВАКС здійснювалося супроводження ініціатив Держфінпослуг щодо виділення 1,5 млрд грн з Держапвного бюджету для здійснення виплат вкладникам неплатоспроможних кредитних спілок через державну спеціалізовану фінансову компанію, а також щодо залучення рефінансування на цілі підтримки ліквідності кредитних спілок з боку Національного банку України на рівні 250-300 млн грн. При цьому, позиція ВАКС протягом двох останніх років залишається незмінною — кошти на вказані вище цілі можуть бути виділені лише за умови, що суми компенсації/рефінансування будуть економічно обґрунтовані та будуть утворені прозорі й дієві механізми забезпечення їх належного цільового використання. Саме виходячи з цієї позиції й будувалася політика ВАКС, яка була спрямована на те, щоб, за можливості, надати необхідну фінансову підтримку кредитним спілкам, які її реально потребують, але водночас не допустити реалізації недобросовісних фінансових схем за рахунок платників податків під виглядом допомоги окремим кредитним спілкам чи їхнім вкладникам. Зараз обидві зазначені ініціативи з об'єктивних причин заблоковані.

6. Протягом 2010 року ВАКС було надано пропозиції та здійснювалося поточне супроводження в Держфінпослуг, Держпідприємницва, Держфінмоніторингу, Мінюсті, Мінфіні та Мінекономіки близько 20 проектів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності кредитних спілок. Зокрема, було знято ініціативи відповідних державних органів щодо запровадження обов'язкового підвищення кваліфікації керівників відокремлених підрозділів по аналогії з головами правлінь кредитних спілок (на одну особу орієнтовно 2 200 грн плати за навчання та складання іспиту без урахування витрат на проїзд, проживання та добові), а також щодо обов'язкового підвищення кваліфікації керівників відокремлених підрозділів як працівників, відповідальних за ведення фінансового моніторингу в кредитних спілках (на одну особу орієнтовно 1 800 грн плати за навчання та складання іспиту без врахування витрат на проїзд, проживання та добові). Не було допущено повернення норми про обов'язковість проходження аудиторного навчання головами правлінь і головними бухгалтерами кредитних спілок при повторному складанні кваліфікаційного іспиту. Значно вдосконалено практику взаємодії між кредитними спілками та Держфінпослуг у процесі формування даних Державного реєстру фінансових установ. Знято низку спірних питань, що носили системний характер, у процесі застосування до кредитних спілок з боку Держфінпослуг відповідних заходів впливу. Не допущено адміністративного втручання в практику проходження кредитними спілками незалежного аудиту.

7. ВАКС запроваджено регулярне навчання фахівців кредитних спілок з актуальних питань їх діяльності. Основними партнерами ВАКС у цьому процесі протягом 2010 року були Університет банківської справи Національного банку України та система кооперативних банків Німеччини «Райффайзенсоюз». У співпраці з Полтавським університетом економіки і торгівлі зроблені перші кроки по розвитку дистанційного навчання фахівців кредитних спілок. Крім цього, з боку ВАКС співпраці з Міжрегіональним інститутом підвищення кваліфікації та Навчальним центром Держфінмоніторингу здійснювалося супроводження проходження працівниками кредитних спілок-членів Асоціації обов'язкового підвищення кваліфікації відповідно до вимог законодавства. У 2010 році ВАКС також відновлено традицію проведення періодичних регіональних форумів кредитних спілок.

8. На базі членства ВАКС та за підтримки ПЗВ продовжує розвиватися Українська об'єднана кредитна спілка, членство якої до початку 2010 року обмежувалося Львівською асоціацією кредитних спілок. УОКС у цьому році розпочала свою співпрацю з фінансовою компанією «Ойкокредит Україна» (належить міжнародному кредитному кооперативу «Ойкокредит», Нідерланди) та ПАТ «Фольксбанк» (належить міжнародному інвестиційному холдингу WolksbankInternational, яким володіють центральні банки систем кооперативних банків Німеччини, Австрії та Франції). Також у 2010 році ВАКС з метою оптимізації роботи кредитних спілок з проблемними активами започатковано співпрацю з низкою партнерів, зокрема фінансовою компанією PlatformaCapital.

9. У 2010 році ВАКС сформовано пакет інформаційних продуктів, що пропонуються членам ВАКС в електронному вигляді через розсилки електронною поштою та закриту зону сайту ВАКС. Зазначені продукти, зокрема, охоплюють актуальні новини, тижневі огляди преси, аналітику, професійну інформацію в сфері права, судової практики, бухгалтерського обліку та кадрів. ВАКС розроблено концепцію проведення в 2011 році широкої інформаційної кампанії, спрямованої на відновлення позитивного іміджу кредитних спілок і довіри до них з боку населення. Крім цього, у 2010 році ВАКС відновила роботу в напрямку розгортання програми фінансової просвіти членів кредитних спілок.

10. ВАКС налагоджено консультування своїх членів з питань взаємовідносин з регулятором в особі Держфінпослуг, зокрема в таких сферах, як робота з Державним реєстром фінансових установ, дозвільні процедури, надання звітності, правозастосування. Так протягом 2010 року ВАКС надавалася підтримка своїм членам в процесі переліцензування. 2/3 кредитних спілок, які отримали ліцензії в цьому році, були членами ВАКС.

11. У 2010 році ВАКС запроваджено обов'язкове щоквартальне подання звітності членами Асоціації для здійснення загальної аналітичної роботи та консультативної підтримки кредитних спілок з питань складання звітності й дотримання основних фінансових нормативів.

12. У 2010 році ВАКС вдосконалено режим взаємодії з місцевими асоціаціями кредитних спілок. З 10 місцевими асоціаціями із 23, з якими у ВАКС діють базові договори про співпрацю, ВАКС перейшла на поглиблений формат взаємної підтримки та обміну інформацією.

 

 

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net