Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Змінено строки подання інформації по ліцензійним умовам.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг» (без змін від 04.05.2022) кредитним спілкам до 01 липня 2022 року  потрібно було подати до Національного банку України письмове запевнення  про:

·                розроблення та затвердження політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ;

·                приведення діяльності відокремлених підрозділів у відповідність до вимог Положення № 153;

·                відповідність керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб (за наявності) надавача фінансових послуг вимогам щодо ділової репутації, професійної придатності, суміщення посад у надавачі фінансових послуг, а також подати анкету керівника, головного бухгалтера, ключової особи заявника/надавача фінансових послуг, складену за формою, наведеною в додатку 5 до Положення № 153, щодо кожного керівника, головного бухгалтера та ключової особи;

·                актуальність і достовірність інформації, наведеної в Комплексній інформаційній системі Національного банку, щодо надавача фінансових послуг та його відокремлених підрозділів;

·                розміщення на всіх власних вебсайтах інформації, визначеної в главі 7 розділу II Положення № 153;

·                розроблення та затвердження внутрішніх документів (внутрішні правила про надання фінансових послуг, внутрішні документи, що визначають порядок взаємодії зі споживачами фінансових послуг);

·                затвердження політики винагороди та положення про органи управління і контролю.

Також потрібно було привести свою організаційну структуру у відповідність до вимог Положення№ 153 та подати до Національного банку нову організаційну структуру з дотриманням вимог до оформлення організаційної структури, що подається до Національного банку, визначених у додатку 16 до Положення № 153, та рішення уповноваженого органу про її затвердження або його копію.

04 травня 2022 року затверджено Постанову Правління Національного банку України № 93 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 153 та врегулювання деяких питань у діяльності надавачів фінансових послуг» (далі - Постанова № 93), якою внесено зміни щодо строків  подання інформації кредитними спілками до НБУ. Постановою № 93 встановлено, що  подання вищезазначених документів до регулятора має бути  протягом шести місяців із дня припинення/скасування воєнного стану України. 

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net