Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Відповідальний по фінмоніторингу

Відповідно до п.73 Постанови № 107 НБУ, відповідальним працівником установи/особою, що виконуватиме обов’язки відповідального працівника установи, не може бути голова виконавчого органу (якщо виконавчий орган колегіальний), директор (президент) (якщо виконавчий орган одноосібний) або інша посадова особа, яка здійснює керівництво та управління суб’єктом господарювання відповідно до законодавства та установчих документів (обмеження не застосовується до мікропідприємств).

Ознайомитись з повним текстом Постанови можна за посиланням >>>>>

 Під час попереднього обговорення проєкту  Постанови НБУ про затвердження “Положення про здійснення фінансового моніторингу”, 17.07.2020 року ВАКС було направлено до НБУ зауваження та пропозиції до проєкту. Аргументація  ВАКС  в питанні порядку призначення відповідального працівника по здійсненню фінмоніторингу в кредитних спілках  була врахована регулятором і в остаточній редакції Положення з’явилося наступне виключення: ”обмеження не застосовується до мікропідприємств”

 

Звертаємо вашу увагу, що згідно Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”:  

Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

балансова вартість активів - до 350 тисяч євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 700 тисяч євро;

середня кількість працівників - до 10 осіб.

Щоб перевірити належність до  групи “мікропідприємство”, вам необхідно   відповідати як мінімум двом критеріям (у будь-якій комбінації). 

Приклад:

1.     Кількість працівників до 10 осіб по штатному розпису+ балансова вартість активів до 11394670 ( 350 000 Євро ) грн.

2.     Кількість працівників до 10 осіб по штатному розпису + чистий дохід від реалізації до 22789340 (700 000 Євро.) грн.

3.     Балансова вартість активів до 11394670 грн (350 000 Євро) + чистий дохід від реалізації до 22789340 грн.

Таким чином, якщо кредитна спілка підпадає під такі критерії, то не потрібно змінювати відповідального працівника по фінмоніторингу, який є одночасно керівником кредитної спілки.

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net