Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

УВАГА!!! Повідомлення Нацкомфінпослуг щодо ліцензування

Нацкомфінпослуг у повідомленні на своєму офіційному веб-сайті інформує, що надання фінансових послуг (укладення договорів) після 10.06.2017 здійснюється на підставі відповідної ліцензії, отриманої згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913.

Так, після 10.06.2017 для отримання ліцензій на: надання послуг з фінансового лізингу; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання гарантій та поручительств; надання послуг з факторингу, здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії, складену згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов, у спосіб, визначений частиною першою статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

При оданні документів для отримання ліцензії до заяви про отримання ліцензій здобувачем ліцензії необхідно додавати наступні документи:

- фінансова звітність, визначена Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, та звітні дані здобувача ліцензії відповідно до вимог Нацкомфінпослуг станом на останній день кварталу, що передує дню одержання органом ліцензування відповідної заяви, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який був внесений до Державного реєстру фінансових установ не пізніше ніж за 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії та не має/не мав ліцензій, виданих органом ліцензування;

- анкета керівника/головного бухгалтера фінансової установи (подається окремо керівником та головним бухгалтером фінансової установи) (додаток 2 до Ліцензійних умов);

- опис документів, що подаються для отримання ліцензії, у двох примірниках (додаток 3 до Ліцензійних умов);

- документ, передбачений пунктом 2 частини третьої статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

- внутрішні правила надання фінансових послуг;

- примірні договори про надання фінансових послуг.

Нацкомфінпослуг звертає увагу, що заяву та документи, що додаються до заяви, необхідно подавати в оригіналі (крім документа, передбаченого пунктом 2 частини третьої статті 11 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»).

Увага! У випадку провадження діяльності з надання фінансових послуг без отримання ліцензії після 10.06.2017, Нацкомфінпослуг застосовуватиме штрафні санкції до суб'єкта господарювання, передбачені пунктом 1 частини першої статті 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі - Закон), - у розмірі від 1000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та накладатиме на посадову особу суб'єкта господарювання штраф, відповідно до пункту першого частини першої статті 43 Закону в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ознайомитися з повідомленням Нацкомфінпослуг можна за посиланням ›››


Постійна адреса новини на сайті ВАКС
http://vaks.org.ua/?id_news=1410

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net