Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Відбулось чергове засідання Громадської Ради при Комісії з цінних паперів та фондового ринку

На засіданні, 17 вересня, обговорили законопроекти, що знаходяться на розгляді у Верховні Раді та стосуються діяльності фінансового ринку. Президент ВАКС Вікторія Волковська, яка є членом Громадської Ради при НКЦПФР, вважає за потрібне звернути увагу на такі законопроекти:

І. Законопроект № 2486а «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Проект спрямований на приведення діючого Закону у відповідність із законодавством ЄС. Суттєвим є те, що положення Директиви ЄС № 2013/34/ЄС в окремих випадках відмінні від правил міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), тому передбачається, що підприємства, які складають фінансову звітність за МСФЗ, керуватимуться положеннями МСФЗ, а решта підприємств застосовуватимуть національні П(С)БО, приведені у відповідність до Директиви ЄС № 2013/34/ЄС після ухвалення змін до Закону.

Крім цього, для цілей складання, подання та оприлюднення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Директивою ЄС № 2013/34/ЄС встановлено нові критерії класифікації підприємств. Водночас Регламентом Комісії (ЄC) № 70/2001 від 12.01.2001 про застосування статей 87 та 88 Договору про заснування ЄС про надання державної допомоги підприємствам малого та середнього бізнесу (далі - Регламент Комісії № 70/2001) також визначено категорії підприємств з метою підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу.

Положення обох зазначених актів законодавства ЄС підлягають імплементації до національного законодавства, ураховуючи різну мету поділу підприємств та відмінність певних критеріїв визначення категорій підприємств. На сьогодні Законом України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» положення Регламенту Комісії № 70/2001 імплементовано в Господарський кодекс України (стаття 55).

Цей проект вносить зміни в статтю 8 Закону, якими:

1) передбачено, що «підприємство, що становить суспільний інтерес, зобов'язане утворити бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером», що посилює вимоги для професійних учасників фондового ринку щодо організації бухгалтерського обліку в порівнянні з діючими умовами;

2) встановлюються вимоги до головних бухгалтерів підприємства, що становить суспільний інтерес: «яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи бухгалтером, аудитором, ревізором не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності». На підприємствах, що становлять суспільний інтерес, працюють у т. ч. бухгалтери, які мають повну вищу освіту, але не економічну.

2. Запроваджуються норми, що «на основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність» та «підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов'язані забезпечити ведення бухгалтерського обліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами».

3. Спрощується механізм оприлюднення фінансової звітності.

ІІІ. Законопроект № 2413а Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг.

Проектом заплановано розподіл функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, між іншими органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

3. Законопроект № 2308а Проект Закону «Про внутрішній аудит»

1. Статтею 1 розділу І Законопроекту передбачено, що положення цього Закону поширюються, зокрема, на акціонерні та холдингові компанії та фінансові установи в Україні, що створені і діють на території України відповідно до положень інших законів України.

2. Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» встановлені особливості щодо утворення структурного підрозділу або визначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю), а також встановлені вимоги щодо їх підпорядкуванню та звітності, визначені функції внутрішнього аудиту (контролю) тощо.

3. Ряд норм проекту створює неузгодженість між нормами Законопроекту з нормами Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». Крім цього, не зрозуміла необхідність створення Національних стандартів внутрішнього аудиту.

IV. Законопроект № 1652 Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав споживачів на ринку фінансових послуг.

Встановлення відповідальності за ненадання або несвоєчасне надання споживачу  фінансових послуг визначеної законодавством інформації про умови надання фінансових послуг, надання яких контролюються Національною комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

V. Законопроект № 2430а Про внесення змін до деяких законів України щодо законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

1. Уточнення терміну «публічні діячі».

2. З метою гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами ФАТФ з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення.

3. У Законі про запобігання також пропонується збільшити граничну суму, яка встановлюється для віднесення операцій до тих, що підлягають обов'язковому моніторингу з 150 000 гривень до 250 000 гривень.

Окрему увагу Члени Громадської Ради при НКЦПФР приділили новим пруденційним нормативам для професійних учасників фондового ринку, які встановлені НКЦПФР, щоб вимірювати й оцінювати ризики діяльності, показники мінімального розміру регулятивного капіталу, мінімальний розмір власних коштів.

Члени Громадської Ради наголосили: імплементація вимог Директив ЄС у вітчизняне законодавство передбачає чотирирічний строк адаптації національного ринку та його суб'єктів до нових високих стандартів, більшість з яких на сьогодні «не підйомні» для українських фінансових установ. Щоб не знищити існуючу ринкову інфраструктуру агресивними адміністративними заходами, не поставити більшість учасників фондового ринку за межу легітимності пропонується установити перехідний період, який відповідає загальним строкам імплементації європейського законодавства в українську практику, тобто чотири роки, і робити це з урахуванням економічних показників країни.


Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=1274

 

 

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net