Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

 •  

Кредитні спілки: внесення та повернення внесків

У «Віснику Міністерства доходів і зборів» (№ 45 від 01.12.2014) опублікована стаття «Кредитні спілки: внесення та повернення внесків».

Зокрема, в матеріалі йдеться про те, як у податковому обліку кредитної спілки, що має статус неприбуткової організації, відображаються внесення та повернення коштів, які надходять до таких спілок у вигляді внесків.


Згідно з пп. «в» п. 157.1 ст. 157 Податкового кодексу кредитні спілки, створені в порядку, визначеному відповідним законом, належать до неприбуткових установ та організацій. Пунктом 157.4 цієї статті встановлено, що від оподаткування звільняються доходи кредитних спілок, отримані у вигляді:

 • коштів, які надходять до кредитних спілок у вигляді внесків на потреби, передбачені законом;
 • доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивних доходів) кредитних спілок;
 • дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджету, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Доходи кредитних спілок розподіляються виключно між їх учасниками в порядку, встановленому відповідним законом (п. 157.10 ст. 157 Податкового кодексу).

Статтею 19 Закону № 2908 передбачено, що майно кредитної спілки формується, зокрема, за рахунок вступних внесків; обов'язкових пайових внесків; інших внесків членів кредитної спілки (крім внесків (вкладів) на депозитні рахунки); благодійних внесків.

Членство у кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного та обов'язкового пайового внесків у порядку, передбаченому статутом кредитної спілки.

За рахунок обов'язкових та додаткових пайових членських внесків членів кредитної спілки формується її пайовий капітал.

За рахунок цільових внесків членів спілки, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб і безоплатно отриманого майна й необоротних засобів формується додатковий капітал кредитної спілки.

У п. 1.2 Положення № 7 визначено такі види внесків кредитної спілки, як:

 • вступний внесок - обов'язковий незворотний внесок, що вноситься особою одноразово при її вступі до кредитної спілки та є однією з умов набуття членства в цій спілці;
 • обов'язковий пайовий внесок — обов'язковий зворотний внесок, що вноситься особою при її вступі до кредитної спілки. У разі коли вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено в різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов'язкового пайового внеску в повному обсязі;
 • додатковий пайовий внесок — необов'язковий або обов'язковий зворотний внесок члена кредитної спілки, режим залучення якого визначається положенням про фінансове управління кредитною спілкою або іншим внутрішнім положенням;
 • внесок (вклад) на депозитний рахунок — грошові кошти в готівковій або в безготівковій формі, внесені до кредитної спілки її членами на договірних умовах, на визначений строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення із закінченням установленого договором строку;
 • цільовий внесок у додатковий капітал — необов'язковий або обов'язковий зворотній внесок цільового призначення члена кредитної спілки, який формує додатковий капітал кредитної спілки;
 • благодійний внесок у додатковий капітал — необов'язкові незворотні внески фізичних та юридичних осіб, які спрямовуються на формування додаткового капіталу кредитної спілки.

Отже, вступні, обов'язкові, додаткові та цільові внески членів кредитної спілки звільняються від оподаткування на підставі п. 157.4 ст. 157 Податкового кодексу.

При цьому у разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається (п. 7 ст. 1 Закону № 2908).

Сума коштів, що надходять у вигляді внесків на потреби, передбачені Законом № 2908, зазначається кредитною спілкою у рядку 3.2.1 Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій (далі - Звіт), форму якого затверджено наказом № 85. Повернення обов'язкового пайового та інших внесків, крім вступного, провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, та відображається в рядку 12.2.9 Звіту.

Не підлягають оподаткуванню також суми технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надається відповідно до умов міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, що відображаються у рядку 3.2.4 Звіту.

Благодійні внески, отримані кредитною спілкою від фізичних та юридичних осіб, які не є членами цієї спілки, відображаються в рядку 10 частини II Звіту як доходи із джерел інших, ніж визначені у пунктах 157.2—157.9 ст. 157 Податкового кодексу, та оподатковуються податком на прибуток.


Перелік використаних документів

 • Господарський кодекс - Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV
 • Податковий кодекс - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
 • Цивільний кодекс - Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV
 • Закон про профспілки - Закон України від 15.09.99 р. № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
 • Закон № 2374 - Закон України від 05.04.2001 р. № 2374-III «Про обіг векселів в Україні»
 • Закон № 2908 - Закон України від 20.12.2001 р. № 2908-III «Про кредитні спілки»
 • Наказ № 85 - наказ Міндоходів України від 27.01.2014 р. № 85 «Про затвердження форми і Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій»
 • Наказ № 872 - наказ Міндоходів України від 30.12.2013 р. № 872 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства»
 • Положення № 7 - Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, затверджене розпорядженням Держфінпослуг України від 16.01.2004 р. № 7
 • ПБО 12 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91
 • НПБО 1 - Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73

Джерело: Вісник Міністерства доходів і зборів


Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=1177

 

 

 

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net