Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

До уваги кредитних спілок! Щодо подання річної фінансової звітності та звітних даних до Нацкомфінпослуг

З огляду на велику кількість питань стосовно подання річної фінансової звітності та звітних даних до Нацкомфінпослуг, звертаємо увагу кредитних спілок!

Відповідно до діючого Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 року № 177:

1) Річна фінансова звітність подається не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним.

2) Аудиторський висновок (звіт) подається не пізніше 01 червня року, наступного за звітним роком.

3) Аудиторський висновок (звіт) подається разом з річною фінансовою звітністю, підтвердженою аудитором (аудиторською фірмою). Зазначені документи мають бути наскрізно пронумеровані, прошиті й містити напис «Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом __ аркушів», підпис керівника кредитної спілки із зазначенням його прізвища та ініціалів, підпис головного бухгалтера із зазначенням його прізвища та ініціалів, відбиток печатки кредитної спілки.

У супровідному листі до аудиторського висновку (звіту) мають бути зазначені відомості про адресу власної веб-сторінки кредитної спілки, за якою розміщено річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком (звітом), а також інформацію про видання, у якому опубліковано річну фінансову звітність та аудиторський висновок (звіт) відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

4) Звітні дані за рік — не пізніше 28 лютого року, наступного за звітним роком. Нагадуємо, що проміжні звітні дані (перший квартал, 6 місяців та 9 місяців) подаються не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

2. ПОДАННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДО ІНШИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Відповідно до п. 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419, річна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

3. ОПРИЛЮДНЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Відповідно до статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність і річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Отже, кредитна спілка зобов'язана:

До 28 лютого подати до Нацкомфінпослуг та інших органів державної влади річну фінансову звітність (5 форм) за 2014 рік.

До 28 лютого подати до Нацкомфінпослуг звітні дані за 2014 рік.

До 30 квітня необхідно розмістити річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці та опублікувати у періодичних або неперіодичних виданнях. 

До 1 червня необхідно подати до Нацкомфінпослуг аудиторський висновок разом з річною фінансовою звітністю (яка є невід'ємною частиною аудиторського висновку), підтвердженою аудитором та розглянутою загальними зборами членів кредитної спілки. У супровідному листі до аудиторського висновку (звіту) мають бути зазначені відомості про адресу власної веб-сторінки кредитної спілки, за якою розміщено річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком (звітом), а також інформацію про видання, у якому опубліковано річну фінансову звітність та аудиторський висновок.


Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=1176

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net