Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

 •  

Щодо вимог до освіти керівників і головних бухгалтерів фінансових установ

Звертаємо увагу!

Протягом певного проміжку часу окремі головні бухгалтери кредитних спілок користувались Листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.03.2011 р. № 4.7-17/674.

Цей Лист надавав Роз'яснення щодо прирівняння середньої спеціальної освіти, здобутої за часів існування Радянського Союзу в технікумах та училищах, до неповної вищої освіти: «...Неповна вища освіта — освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. <...> Таким чином, середня спеціальна освіта, здобута за часів існування Радянського Союзу в технікумах та училищах, прирівнюється відповідно до чинного законодавства до неповної вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста».

Слід зазначити, що 01.07.2014 набув чинності новий Закон України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII) і, у 2014 році певні зміни були внесені до Закону України «Про освіту» (№ 1060-XII, від 23.05.1991, зі змінами та доповненнями).

Відповідно до пункту 3.1 діючих Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ (розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 № 1590): «...головний бухгалтер фінансової установи повинен відповідати таким професійним вимогам, зокрема, мати базову вищу освіту відповідного напряму підготовки або повну вищу освіту».

Що таке «Базова вища освіта»? Базова вища освіта — це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - бакалавра.

Хто такий бакалавр?

Міністерства освіти і науки  у своєму Листі від 31.07.2008 № 1/9-484 «Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти» зазначає: «Бакалавр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти, або неповної вищої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності».

Хто може надати диплом бакалавра?

Відповідно статті 43 Закону України «Про освіту»:

«Вищими навчальними закладами вважаються університет, академія, інститут, коледж (*технікуми та училища не зазначені, проте зазначені коледжі!).

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими ступенями:

молодший бакалавр і бакалавр — забезпечують коледжі;

бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук — забезпечують університети, академії та інститути.»

У Законі України «Про вищу освіту» наведено:

«Стаття 7. Документи про вищу освіту (наукові ступені)

<...>

2. Встановлюються такі види документів про вищу освіту (наукові ступені) за відповідними ступенями:

 • диплом молодшого бакалавра;
 • диплом бакалавра;
 • диплом магістра;
 • диплом доктора філософії;
 • диплом доктора наук.»

«Стаття 28. Типи вищих навчальних закладів:

1. В Україні діють вищі навчальні заклади таких типів:

1) університет — багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий (профільний, технологічний, педагогічний, фізичного виховання і спорту, гуманітарний, богословський/теологічний, медичний, економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний тощо) вищий навчальний заклад, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії),<...>;

2) академія, інститут — галузевий (профільний, технологічний, технічний, педагогічний, богословський/теологічний, медичний, економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний тощо) вищий навчальний заклад, що провадить інноваційну освітню діяльність, пов'язану з наданням вищої освіти на першому і другому рівнях за однією чи кількома галузями знань, може здійснювати підготовку на третьому і вищому науковому рівнях вищої освіти за певними спеціальностями, <...>;

3) коледж — галузевий вищий навчальний заклад або структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження. Коледж також має право здійснювати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (*«молодший спеціаліст» не прирівняний бо базової вищої освіти?!)».

Слід зауважити, що у прикінцевих та перехідних положеннях нового Закону «Про вищу освіту» наведено, що:

 • вища освіта, яка була здобута за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра;
 • диплом, який отриманий про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра;
 • науковий ступінь кандидата наук прирівнюється до наукового ступеня доктора філософії, а вчене звання старшого наукового співробітника - до вченого звання старшого дослідника;

Також, у прикінцевих та перехідних положеннях нового Закону України «Про вищу освіту» зазначено: 

4) після набрання чинності цим Законом диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра;

5) вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право продовжити освітню діяльність з підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра за умови отримання відповідної ліцензії. Особливості ліцензування освітньої діяльності вищих навчальних закладів I рівня акредитації для отримання ліцензії на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

У Законі України «Про освіту» (від 23.05.1991, № 1060-XII зі змінами та доповненнями) міститься наступне:

«Стаття 30 «Освітні, освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені»:

<....>

2. В Україні встановлюються такі освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені:

 • кваліфікований робітник;
 • молодший спеціаліст;
 • молодший бакалавр;
 • бакалавр;
 • магістр;
 • доктор філософії;
 • доктор наук.

Стаття 43 «Вищі навчальні заклади»:

<...> 1. Вищими навчальними закладами є: університет, академія, інститут, коледж.

<...>

4. Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими ступенями:

 • молодший бакалавр і бакалавр — забезпечують коледжі;
 • бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук — забезпечують університети, академії та інститути.»

Отже:

Головний бухгалтер кредитної спілки повинен мати освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче бакалавра відповідного напряму підготовки. Що стосується «молодшого бакалавра» — питання залишається відкритим.

В свою чергу, головний бухгалтер кредитної спілки не буде відповідати вимогам Нацкомфінпослуг, якщо має середню спеціальну освіту, здобуту за часів існування Радянського Союзу в технікумах та училищах.

Щодо відповідного напряму підготовки,то за позицією регулятора, такому напряму відповідають напрями галузі знань «Економіка та підприємництво» (шифр галузі 0305).

Разом з цим, Професійні вимоги до керівників і головних бухгалтерів фінансових установ у відповідність до вказаного вище закону про вищу освіту поки що не приведені.


Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=1164

 

 

 

    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net