Дарницький бульвар, 8-В, прим 170, м. Київ, 02192, Україна
тел./ф. (044) 298-07-70, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

  •  

Увага! Аудиторський висновок (звіт) подається до Нацкомфінпослуг разом з річною фінансовою звітністю

Нагадуємо, що відповідно до пункту 2.1 Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням від 25.12.2003 №177 достовірність і повнота річної фінансової звітності та звітних даних за рік повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою), який (яка) внесений(а) до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг.

Аудиторський висновок (звіт) подається не пізніше 01 червня року, наступного за звітним роком.

Аудиторський висновок (звіт) подається разом з річною фінансовою звітністю, підтвердженою аудитором (аудиторською фірмою). Зазначені документи мають бути наскрізно пронумеровані, прошиті та містити напис «Усього пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом __ аркушів», підпис керівника кредитної спілки із зазначенням його прізвища та ініціалів, підпис головного бухгалтера із зазначенням його прізвища та ініціалів, відбиток печатки кредитної спілки.

У супровідному листі до аудиторського висновку (звіту) мають бути зазначені відомості про адресу власної веб-сторінки кредитної спілки, за якою розміщено річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком (звітом), а також інформацію про видання, у якому опубліковано річну фінансову звітність та аудиторський висновок (звіт) відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Крім того, слід зазначити, що відповідно до статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» кредитні спілки зобов’язані подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати.


Постійна адреса новини на сайті ВАКС 
http://vaks.org.ua/?id_news=1045


    

         

              
Авторизація


Думка експерта

2021 рік - 150-річчя від дня народження Лесі УкраїнкиСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net