01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Міжнародні проекти

 

 

«Про Проект "Кредитування сільськогосподарських виробників" (САР)»


Зустріч учасників Робочої групи Проекту «Кредитування сільгоспвиробників (КЕП) в Україні» в м. Стрий, Львівської області


На запрошення кредитної спілки «Вигода» 08-09 червня 2017 року відбулася зустріч учасників Робочої групи Проекту «Кредитування сільгоспвиробників (КЕП) в Україні» в м. Стрий, Львівської області. В рамках цієї зустрічі представники кредитних спілок взяли участь в Конференції з питань економічної самоорганізації «Мільйон з гектара», що була організована Стрийською кредитною ініціативою з метою створення майданчика для збільшення ефективності співпраці між представниками різних форм кооперації. Під час Конференції учасники отримали інформацію щодо практики створення та організації роботи сільськогосподарських кооперативів, ознайомились з успішним досвідом реалізації державних і регіональних програм підтримки дрібних агровиробників, одержали інформацію про новітні сфери та галузі аграрного сектору країни, отримали можливість налагодити нові бізнес-зв'язки, а також оцінити перспективи впровадження нових кредитних продуктів та збільшення фінансування галузі.

Крім того, 9 червня Проектом КЕП спільно із всеукраїнськими асоціаціями кредитних спілок (ВАКС та НАКСУ) був проведений практичний тренінг, на якому учасники Робочої групи КЕП мали нагоду ознайомитись із онлайн-платформою «AgriAnalytiсa» - проектом італійської компанії Strategia e Sviluppo Consultants Ukraine, яка спеціалізується на розробці корисних програм для українських фермерів. Завдяки підписаному Меморандуму про співпрацю між Проектом та компанією кредитні спілки - учасники Робочої групи КЕП отримали можливість не лише ефективно використовувати цю програму для оцінки ризиків агрокредитування, а й ефективно допомагати фермерам кваліфіковано готувати бізнес-плани їх діяльності, визначати планові виробничі витрати та доходи, прогнозувати помісячний рух грошових коштів, аналізувати планову та фактичну ефективність виробництва, формувати якісний пакет документів для отримання кредитів.

На завершення учасники Робочої групи відвідали VIII-й Великий Карпатський Ярмарок «Стрий-Органік-Фест» - справжнє свято виробників органічної продукції.

Переглянути інші фото можно у галереї за посиланням >>>


Візит в Україну пана Райана Донована, Головного спеціаліста з адвокації Національної асоціації кредитних спілок (CUNA), США

На запрошення Проекту КЕП з 30 травня по 1 червня відбувся візит в Україну пана Райана Донована, Головного спеціаліста з адвокації Національної асоціації кредитних спілок (CUNA), США. В рамках цього візиту 30 травня 2017 року пан Райан Донован спільно з директором Проекту КЕП Евою Сержиньскою та спеціалістами Проекту Віталіною Куцибою та Наталією Ходько відвідали Першу всеукраїнську кредитну спілку для ознайомлення з діяльністю КС, що працює в різних регіонах країни. На зустрічі обговорювалися питання поточної ситуації на ринку кредитних спілок, недосконалість законодавства та складності, що негативно впливають на діяльність кредитівок. Голова правління кредитної спілки Олеся Шніцер висловила впевненість, що активна підтримка Проектом КЕП спільно з міжнародними експертами ринку кредитних спілок в Україні матиме позитивний вплив як на вирішення їх нагальних потреб, так і на загальний імідж українських кредитівок в цілому.

Також в рамках візиту 31 травня 2017 року Проектом КЕП був організований Круглий стіл із питань оподаткування на основі досвіду застосування відповідної політики регуляції для кредитних спілок США. На чолі з Директором Проекту та доповідачем Райаном Донованом, у заході, який відбувся у приміщенні Київської торгово-промислової палати, взяли участь чільні представники Нацкомфінпослуг, НБУ, Міністерства фінансів України, обох всеукраїнських асоціацій кредитних спілок, партнерського Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», а також експерти з ірландської та польської асоціацій кредитних спілок. Пан Донован надав докладну інформацію про американську систему кредитних спілок, підкреслюючи найостанніші тенденції в їх еволюції, а також наочно продемонстрував, як - і завдяки чому - відновлювались і зростали КС після фінансової кризи. Крім того він зупинився на принципах функціонування системи захисту вкладів, підкреслюючи ринкову роль і позицію американських кредитних спілок на фінансовому ринку країни. У своїй презентації американський експерт розповів про формування і аргументування позиції Конгресу США щодо оподаткування кредитних спілок і визнання їх статусу як некомерційних установ у США, яка не змінилась впродовж всіх років, починаючи з середини 1930-х років! Ця світова практика сприятливої податкової політики була унаочнена аналогічними прикладами з інших юрисдикцій, де кредитні спілки успішно розвиваються й займають помітне місце на фінансових ринках, як-от в Ірландії, Великій Британії, Молдові. Подальша дискусія була зосереджена на діяльності системи кредитної кооперації у США, принципах оподаткування, питаннях щодо статусу некомерційної установи, а також можливості обслуговування юридичних осіб. Не залишились поза межами обговорення й українські юридичні та фінансові ринкові реалії. Круглий стіл із питань оподаткування, безумовно, позитивно вплине на майбутні дискусії у Верховній Раді щодо нового проекту Закону про кредитні спілки та подальшу дискусію з приводу моделі оподаткування кредитних спілок, сприятливої для їх розвитку як важливих некомерційних установ на українському фінансовому ринку.

На завершення свого візиту 1 червня 2017 року Райан Донован провів семінар із адвокації, організований Проектом КЕП. Представникам ринку кредитних спілок було надано докладну інформацію про принципи адвокації, стратегії та методи лобіювання, які успішно застосовуються американськими кредитними спілками, їх асоціаціями задля створення більш сприятливого середовища для роботи та подальшого розвитку кредитних спілок - зокрема, у напрямку вдосконалення обслуговування своїх членів через усунення регулятивних бар'єрів і розширення повноважень і можливостей самих кредитних спілок. Презентація викликала бурхливу дискусію щодо застосування американської практики лобіювання в реаліях української політичної ситуації та наявної практики лобіювання, орієнтованих, здебільшого, на політичних діячів України. Цікаво, що комерційне кредитування і залучення зовнішніх джерел підтримки ліквідності для кредитних спілок стали тими питаннями, які викликали безпосередню зацікавленість присутніх, поряд із обговоренням можливостей застосування інструментів адвокації в українському контексті. Адже саме на ці виклики потрібно знайти ефективні відповіді в контексті політичної та економічної ситуації в країні.


Співпраця проектів USAID та НБУ

30 травня 2017 року відбулася спільна зустріч проектів USAID «Трансформація фінансового сектору» (FST), «Кредит для сільськогосподарських виробників» (CAP) та представників Національного банку України, предметом якої було ознайомлення із кращими практиками регулювання кредитних спілок.

Одним з питань, що обговорювалися, була імплементація вимог Директиви ЄС 2013/36 (Директива про «вимоги до капіталу кредитної установи»). Міжнародний консультант Павел Гржесік розповів про роботу Групи Європарламенту з питань кредитних спілок (European Parliament Credit Union Interest Group), зокрема про дискусії щодо непоширення на кредитні спілки Директиви 2013/36 в частині вимог до капіталу.

Крім того, учасники зустрічі обговорили питання саморегулювання кредитних спілок та діяльності центральних (об'єднаних) кредитних спілок.


Підписано Меморандум про співпрацю 

В рамках Проекту USAID "Кредитування сільськогосподарських виробників" (КЕП) в Україні, з метою збільшення кредитування малих і середніх сільськогосподарських виробників кредитними спілками, 17 травня 2017 р. було підписано Меморандум  про співпрацю між Всесвітньою Радою кредитних спілок (WOCCU ) та компанією  Strategia & Sviluppo Consultants Ukraine (SSCU), відповідно до якого, компанія  SSCU надасть кредитним спілкам - учасникам Робочої групи КЕП  безкоштовний доступ до новітніх інструментів програми «AgriAnalytica» та сприятиме адаптації даного програмного продукту для потреб кредитних спілок та їх членів. Використання програми «AgriAnalytica» допоможе кредитним спілкам покращити ефективність процедур оцінки позичальників-сільгоспвиробників (бізнес-планування, оцінка ризиків, аналіз прогнозної та фактичної діяльності, тощо), а також сприятиме збільшенню та покращенню якості агропортфеля КС.


Розпочато співпрацю з експертами PUM (Нідерланди)

Орієнтовані на розвиток агробізнесу кредитні спілки розпочали співпрацю із досвідченими експертами PUM із Нідерландів.

У період з 19 по 27 квітня спільна команда Проекту КЕП, яка складалась із двох старших експертів PUM (Нідерланди) у галузі агрофінансування й мікрофінансування, а також спеціалістів Проекту, проводила виїзну діагностику кредитних спілок - учасників Робочої групи Проекту КЕП.

Двотижнева подорож команди охопила майже всю країну, зокрема, її східні, західні та південні регіони. Мета поїздки включала оцінку спроможності кожної кредитної спілки, ступінь її мотивації та наявність потенціалу як отримувача технічної допомоги у галузі розширення агрокредитування.

Кредитні спілки продемонстрували різний рівень операційних можливостей та досягнутих фінансових результатів, проте, були виявлені галузі, в яких більшість кредитних спілок потребують технічної допомоги, зокрема: низька фінансова грамотність позичальників/членів КС, неефективна або  взагалі відсутня маркетингова політика для залучення нових членів, недосконале управління ризиками та ліквідністю.

Найближчим часом буде розроблений детальний план-«матриця» тренінгів для груп кредитних спілок, а також план дій на наступний рік виконання Проекту із забезпеченням індивідуального підходу до розбудови спроможності кожної партнерської кредитної спілки.

Переглянути інші фото можно у галереї за посиланням >>>


Перша зустріч Робочої групи САР

11 квітня 2017 відбулося перше офіційне засідання Робочої групи КЕП за участі 11 кредитних спілок, яке проходило в Києві в офісі Проекту КЕП.

Учасники групи, візьмуть участь в інтенсивній програмі технічної допомоги, спрямованої на розширення агрокредитування для мікро-, малого і середнього бізнесу в Україні.

Під час цієї першої зустрічі, кредитні спілки-учасники представили свої новітні досягнення та проблемні питання, а також обговорили поточний стан агрокредитування. Фахівці КЕП представили Проект КЕП, його мету і майбутні плани, підкреслюючи велику значимість розбудови потенціалу кредитних спілок, розробки і застосування сучасних методів в агрокредитуванні.

Всі учасники групи підтвердили свою зацікавленість в активній співпраці з командою КЕП та експертами з Нідерландів - лідерами в сільськогосподарському кредитуванні, і надали позитивні відгуки щодо плану дій, запропонованого Проектом КЕП на 2017 рік. Розуміючи значення осучаснення законодавства для сектора кредитної кооперації в цілому, учасники Робочої групи надали цінні зауваження до нового проекту закону, розробленого командою КЕП у співпраці з національними асоціаціями кредитних спілок. Впровадження нових сучасних он-лайн інструментів для оцінки ризиків та ознайомлення із перспективами співпраці з власниками агротехнологій, а також із іншими проектами технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) були також дуже цікавими темами для кредитних спілок-учасників.

Підводячи підсумок зустрічі, команда КЕП та кредитні спілки-учасники домовилися про майбутні заходи з діагностики спілок на місці за участі експертів PUM, які плануються на кінець квітня у кожній окремій кредитній спілці з групи, і за результатами яких буде розроблено плани навчальних заходів з нарощування потенціалу спілок.


Офіційне відкриття Проекту CAP

5 квітня 2017 року в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності відбулось офіційне відкриття Проекту USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП) в Україні».

В заході взяли участь депутати Верховної Ради України, представники Міністерства фінансів, Національного банку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, представники місії USAID в Україні та Проекту USAID «Трансформація фінансового ринку» (FST), а також Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Національної асоціації кредитних спілок України та інші зацікавлені сторони.

Під час даного заходу  також був представлений законопроект про внесення змін до закону «Про кредитні спілки» з метою вдосконалення нормативно-правової бази для прискореного розвитку кредитних спілок, покращення їх потенціалу, створення умов та ефективних можливостей для поліпшення якості фінансових послуг і продуктів, що пропонуються фермерам та іншим сільськогосподарським виробникам України.


 

 

                   

                   
Авторизація


Думка експерта

   II-й Всесвітній Фестиваль Українських Кредитних СпілокСпоживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net