01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Які види внесків до кредитної спілки існують?
Вид внеску Характеристика Які внески повертаються, а які — ні?

Вступний внесок

Обов’язковий незворотний внесок, що вноситься особою одноразово при її вступі до КС та є однією з умов набуття членства в КС. Розмір вступного внеску є однаковим для всіх членів КС та встановлюється як фіксована сума. Нарахування плати (процентів) та розподіл доходу на ці внески не здійснюються.

Вступні внески члену КС не повертаються.

Обов’язковий пайовий внесок

Обов’язковий зворотний внесок, що особа вносить при вступі до КС. Розмір обов’язкового пайового внеску є однаковим для всіх членів КС і встановлюється як фіксована сума.

Обов’язковий пайовий внесок повертається члені КС в разі припинення членства в спілці, якщо цей внесок не використано на покриття збитків у діяльності КС.

Додатковий пайовий внесок

Необов’язковий або обов’язковий зворотний внесок. Додаткові пайові внески є власністю КС. Може бути встановлена обов’язковість унесення всіма членами КС певної суми додаткового пайового внеску, який повертається виключно в разі припинення членства в КС.

За підсумками фінансового року нерозподілений дохід КС розподіляється між членами КС пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків (процентів).

У разі недотримання КС нормативу достатності капіталу, на підставі законодавства КС може відмовити у поверненні члену КС додаткових пайових внесків.

Оскільки режим залучення додаткових пайових внесків встановлюється статутом КС, положенням про фінансове управління КС або іншим внутрішнім положенням, члену КС перед внесенням додаткового пайового внеску слід ознайомитися з його змістом.

Повернення додаткового пайового внеску провадиться в порядку, передбаченому статутом КС, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою КС відповідного рішення.

Внесок (вклад) на депозитний рахунок

Грошові кошти, внесені до КС її членами на договірних умовах, на визначений строк чи без зазначення такого строку, які підлягають виплаті члену КС відповідно до умов договору.

Внесок (вклад) на депозитний рахунок — єдиний внесок (вклад) члена КС, що належить йому (а не КС) на праві власності. Відсотки на цей внесок КС нараховує, відповідно до договору.

Внески у додатковий капітал

Додатковий капітал КС формується за рахунок цільових і благодійних внесків.

Додатковий капітал може бути використаний на покриття збитків.

Благодійний внесок у додатковий капітал — необов’язкові незворотні внески фізичних та юридичних осіб, які спрямовуються на формування додаткового капіталу КС. Цільовий внесок у додатковий капітал — необов’язковий або обов’язковий зворотний внесок цільового призначення члена КС, який формує додатковий капітал КС. Рішенням загальних зборів може бути встановлена обов’язковість унесення всіма членами КС певної суми цільового внеску членів КС в додатковий капітал, який повертається виключно при виході з КС.

Цільовий внесок в додатковий капітал залучається на бездоговірній основі.

Нарахування плати (процентів) та розподіл доходу на ці внески не здійснюються.

Інші внески членів КС

Внесок до благодійного фонду — необов'язковий незворотний внесок цільового призначення, що вноситься членами КС та іншими особами на формування благодійного фонду та спрямовується безпосередньо на фінансування КС благодійної діяльності.

Членський внесок до резервного капіталу — необов’язковий або обов’язковий незворотній внесок цільового призначення члена КС, який формує резервний капітал КС, та можливість унесення якого до резервного капіталу

передбачається статутом КС.

Необов’язковий членський внесок до резервного капіталу вноситься членом КС на добровільній основі.

Внесок члена КС до благодійного фонду члену КС не повертається.

Членський внесок члена КС до резервного капіталу члену КС не повертається.

Примітка: У разі відсутності в КС ліцензії на право залучення внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки, трапляються випадки залучення КС грошових коштів як внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки під виглядом додаткових пайових внесків.

                   

                   
Авторизація


Думка експерта

Ексклюзивне інтерв′ю агентству «Інтерфакс-Україна» (мовою оригіналу)Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net