01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Як вступити до кредитної спілки?

Для отримання фінансових послуг від КС, необхідно стати її членом, а для цього — пройти відповідну процедуру, сплативши вступний та обов’язковий пайовий внески.

Членами КС можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об’єднані хоча б за однією з ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї місцевої (включаючи районні та обласні) профспілкової, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області (ст. 10 Закону України «Про кредитні спілки»).

Не можуть бути прийняті до КС особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену (або не зняту) судимість за корисливі злочини.

Членство у КС настає з дня сплати особою вступного та обов’язкового пайового внесків у порядку, передбаченому статутом КС. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі коли вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов'язкового пайового внеску.

Вступний та обов’язковий пайовий внески вносяться одноразово при вступі фізичної особи в КС. Їх розмір є однаковим для всіх членів КС. Вступний внесок є незворотнім, а обов’язковий пайовий повертається при виході з членів КС, при умові дотримання КС фінансових нормативів. При цьому, пайові внески можуть і не повертатися, якщо вони спрямовані на покриття збитків діяльності КС.

Ніхто не може бути примушений вступати до КС, а виключення з членів КС дозволяється лише у випадках, визначених статутом КС (ст. 2 Закону України «Про кредитні спілки»).

Прийняття до КС та виключення з її складу провадяться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради КС, крім випадків припинення членства у зв'язку із смертю особи (оголошення її судом померлою) або виключенням члена за рішенням загальних зборів у разі порушення ним статуту КС.

Зміна ознак членства, встановлених Законом України «Про кредитні спілки», не тягне за собою припинення членства у КС.

Днем припинення членства у КС вважається день прийняття загальними зборами членів КС або спостережною радою КС відповідного рішення.

У разі припинення членства фізичної особи у КС вступний внесок їй не повертається. Повернення обов’язкового пайового та інших внесків, крім вступного внеску, провадиться в порядку, передбаченому статутом КС, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою КС відповідного рішення. Повернення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором.

Члени КС несуть відповідальність за зобов'язаннями КС лише в межах їх пайових внесків.

Усі члени КС мають рівні права, в тому числі у разі голосування на загальних зборах, незалежно від розміру пайового та інших внесків (ст. 2 Закону України «Про кредитні спілки»).

КС зобов’язана забезпечити повне та своєчасне інформування своїх членів з питань власної діяльності, на їх прохання ознайомлювати з протоколами загальних зборів і засідань інших органів управління КС, видавати копії документів та витяги з них у порядку, визначеному статутом (ст. 2 Закону України «Про кредитні спілки»).

                   

                   
Авторизація


Думка експерта

                    "Мрії процвітають тут"Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net