01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Які права та обов’язки члена кредитної спілки?

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про кредитні спілки» член кредитної спілки:

МАЄ ПРАВО:

 • брати в КС кредити та користуватись іншими послугами;
 • одержувати інформацію про стан своїх вкладів, про діяльність і фінансовий стан КС, ознайомлюватися з річними балансами та фінансовими звітами КС;
 • одержувати дохід на свій пайовий внесок;
 • обирати та бути обраним до органів управління КС;
 • виносити пропозиції на розгляд органів управління КС;
 • ознайомлюватися зі статутом, внутрішніми положеннями КС, протоколами засідань органів управління КС, іншими документами;
 • брати участь у вирішенні всіх питань діяльності КС шляхом голосування на загальних зборах;
 • вийти із членів КС в порядку передбаченому законодавством України та Статутом КС;
 • має також інші права, передбачені законодавством України, статутом та іншими актами КС.

ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

 • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність КС;
 • дотримуватися статуту та інших актів КС, виконувати рішення її органів управління КС;
 • брати участь у формуванні майна КС, а саме, сплачувати вступні, обов’язкові пайові та інші внески відповідно до статуту КС;
 • виконувати інші обов’язки, передбаченні законодавством України, статутом та іншими актами КС.

 

                   

                   
Авторизація


Думка експерта

                    "Мрії процвітають тут"Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net