01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Які повноваження має Нацкомфінпослуг?

Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» державне регулювання ринків фінансових послуг — здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам.

Державне регулювання ринків фінансових послуг здійснюється:

 • щодо ринку банківських послуг — Національним банком України;
 • щодо ринків цінних паперів та похідних цінних паперів — Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 • щодо інших ринків фінансових послуг — спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

Уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

 • поштова адреса — 01001, м. Київ -1, вул. Б. Грінченка 3; факс - 235-77-51;
 • сайт в мережі Інтернет — www.dfp.gov.ua;
 • електронна пошта — info@dfp.gov.ua;
 • телефон канцелярії — (044) 234-02-24.

Державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг здійснюється шляхом:

 • ведення державних реєстрів фінансових установ;
 • ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;
 • нормативно-правового регулювання діяльності фінансових установ;
 • нагляду за діяльністю фінансових установ;
 • застосування уповноваженими державними органами заходів впливу;
 • проведення інших заходів з державного регулювання ринків фінансових послуг.

Нацкомфінпослуг, відповідно до покладених на неї завдань та у межах своєї компетенції, здійснює реєстрацію фінансових установ та веде Державний реєстр фінансових установ, у встановленому порядку затверджує ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, проводить ліцензування діяльності фінансових установ та затверджує порядок контролю за їх додержанням.

Нацкомфінпослуг, в межах компетенції, здійснює нагляд за діяльністю КС, в тому числі з метою попередження та припинення здійснення КС діяльності, що не відповідає вимогам законодавства про фінансові послуги. Зокрема, Нацкомфінпослуг, постійно здійснює контроль та нагляд за діяльністю КС, шляхом проведення відповідних перевірок та здійснення аналізу фінансового стану за звітними даними, що подаються КС до Нацкомфінпослуг в терміни, встановлені законодавством. У разі встановлення порушень вимог законодавства про фінансові послуги, Нацкомфінпослуг, в порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами, застосовує до КС відповідні заходи впливу.

Порядок та умови застосування заходів впливу встановлюються законами України та нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг). Рішення Нацкомфінпослуг щодо застосування заходів впливу у вигляді тимчасової адміністрації є виконавчим документом.

Нацкомфінпослуг може застосовувати такі заходи впливу:

 • зобов'язати порушника вжити заходів для усунення порушення;
 • вимагати скликання позачергових зборів учасників фінансової установи;
 • накладати штрафи в розмірах, передбачених статтями 41 і 43 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
 • тимчасово зупиняти або анулювати ліцензію на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг;
 • відсторонювати керівництво від управління фінансовою установою та призначати тимчасову адміністрацію;
 • затверджувати план відновлення фінансової стабільності фінансової установи;
 • порушувати питання про ліквідацію фінансової установи.

При цьому Нацкомфінпослуг не має повноважень зобов’язати КС виконати зобов’язання, які виникають між членом КС (співвласником КС) з самою КС, включаючи сплату боргу по виплатам вкладів.

З метою захисту своїх прав (зокрема, права власності на вклад) та врегулювання договірних взаємовідносин із КС, члени КС мають право звернутися із відповідною заявою до правоохоронних органів та/або до місцевого загального суду.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ, НЕ КУПУЙТЕСЯ НА ЗАНАДТО ВИСОКІ ПРОЦЕНТИ НА ВАШІ ВНЕСКИ (ВКЛАДИ) НА ДЕПОЗИТНІ РАХУНКИ!

                   

                   
Авторизація


Думка експерта

Ексклюзивне інтерв′ю агентству «Інтерфакс-Україна» (мовою оригіналу)Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net