01014, м. Київ, бул. Лесі Українки 29, оф. 42
тел.: (044) 285-60-17, 285-74-17, e-mail: office@vaks.org.ua

Всеукраїнська Асоціація

кредитних спілок

Яка роль асоціації в діяльності кредитних спілок?

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК (ВАКС)

http://www.vaks.org.ua/

Одна з найбільших асоціацій, що діє на українському ринку кредитних спілок.

Основною метою діяльності ВАКС є сприяння розвитку інфраструктури ринку кредитної кооперації та відновлення позитивного іміджу на ринку фінансових послуг. Серед головних завдань — підвищення престижу та надійності кредитних спілок-членів ВАКС, об’єднання учасників ринку кредитної кооперації, підвищення професійного рівню фахівців кредитних спілок, узагальнення думок та пропозицій членів ВАКС і донесення їх в конструктивному діалозі до регуляторів.

Зі свого боку ВАКС докладає зусилля для розвитку місцевих асоціацій кредитних спілок і поєднання їхнього потенціалу; забезпечення максимальної правової поінформованості своїх учасників; відстоює їхні професійні інтереси у відношеннях з державними органами. Консультаційна, методична та професійна допомога учасникам асоціації, вивчення й узагальнення найкращої міжнародної практики, а також обмін досвідом є пріоритетними напрямками в діяльності ВАКС.

Кредитні спілки-члени ВАКС отримують від асоціації представництво своїх професійних інтересів, правову, консультативну, інформаційну, навчальну й організаційну допомогу, консультації з питань професійної діяльності, юридичних питань тощо, розширену інформаційну підтримку, методичні матеріали, консультації та рекомендації з питань провадження професійної діяльності.

Перелік членів ВАКС ›››

 

ОБ’ЄДНАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК «ПРОГРАМА ЗАХИСТУ ВКЛАДІВ» (ПЗВ)

http://www.pzv.net.ua/

Предметом діяльності «Програми захисту вкладів» є вжиття заходів фінансової, організаційної, правової та методологічної підтримки кредитних спілок-учасників ПЗВ з метою забезпечення належного рівня їхньої фінансової стабільності, прозорості, ринкової ефективності й соціальної відповідальності, а також представництва та захисту їхніх інтересів у взаємовідносинах з державою, елементами інфраструктури та іноземними партнерами.

Цілі діяльності «Програми захисту вкладів» визначено, виходячи з основоположної філософії та концептуальної моделі ПЗВ як унікального утворення кредитних спілок, яке поєднує в собі три якості: «ПЗВ — єдиний системний бренд», «ПЗВ — система колективної безпеки» та «ПЗВ — ринковий клуб». Зокрема, цілями Програми захисту вкладів є:

  • гарантування високого рівня ділової репутації й авторитету кредитних спілок-учасників ПЗВ і формування їхнього єдиного публічного ринкового бренду;
  • здійснення функцій лобіювання, системного представлення та захисту інтересів кредитних спілок-учасників ПЗВ у взаємовідносинах з державними органами, у тому числі контролюючими, правоохоронними та судовими;
  • забезпечення фінансової стабільності кредитних спілок-учасників ПЗВ і захист грошових вкладів їхніх членів;
  • координація та підтримка ефективної ринкової політики кредитних спілок-учасників ПЗВ, у тому числі в умовах системних фінансових криз і суттєвих змін ринкової кон’єктури;
  • запровадження на саморегулівних засадах міжнародних кооперативних принципів і стандартів ефективного пруденційного нагляду для кредитних спілок-учасників ПЗВ;
  • проведення безвиїзного (дистанційного) та виїзного моніторингу фінансового стану, практики надання фінансових послуг і діяльності системи управління кредитних спілок-учасників ПЗВ;
  • здійснення постійного навчального, консультативного й інформаційного супроводження  діяльності кредитних спілок-учасників ПЗВ;
  • запровадження ефективних механізмів підвищення рівня ліквідності та рефінансування кредитних спілок-учасників ПЗВ;
  • утворення або централізоване залучення до співпраці з кредитними спілками-учасниками ПЗВ необхідної сервісної інфраструктури та ділових партнерів;
  • представлення інтересів кредитних спілок-учасників ПЗВ у взаємовідносинах з міжнародними організаціями й іноземними партнерами.

«Програма захисту вкладів» є добровільним об’єднанням кредитних спілок, відкритим для всіх кредитних спілок.

Перелік учасників ПЗВ ›››

                   

                   
Авторизація


Думка експерта

                    "Мрії процвітають тут"Споживачам — членам КС

Що таке кредитна спілка?

На яких принципах ґрунтується діяльність кредитної спілки?

Які нормативно-правові акти регулюють діяльність кредитних спілок?

Детальніше
 

                    
    Всі права захищено
2005-2010 © vaks.org.ua
designed by: maxprojects.net